پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
» بخش های استراتژیک » بخش آب و فاضلاب و تأسیسات شهری

بخش آب و فاضلاب و تأسیسات شهری

حوزه تخصصی آب و فاضلاب و تأسیسات شهری در شرکت زیستاب با رتبه ۱ تأسیسات آب و فاضلاب، متشکل از بخش های تخصصی مطالعاتی و نظارتی شامل آبرسانی، خطوط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ، شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب و تصفیه خانه های آب و فاضلاب است.
این بخش مطالعات پتانسیل یابی، شناخت، مرحله یک، مرحله دو و نظارت بر اجرای طرح های تاسیسات شهری بسیاری را برعهده دارد و متشکل از زیربخش های تخصصی مطالعات خطوط انتقال، ایستگاه های پمپاژ، فرآیند، مکانیک، معماری، سازه، برق و ابزار دقیق است.
از جمله طرح های مطالعاتی این بخش میتوان به خطوط انتقال آب شرب و ایستگاه های پمپاژ آب از زاینده رود به شهرهای بن تا بروجن، خطوط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ از ارس به دریاچه ارومیه، ، خط انتقال اصلی و ایستگاه های پمپاژ طرح کرم آباد، طرح انتقال آب تار، طرح انتقال آب گلورد، طرح انتقال آب از شرق کشور، طرح انتقال آب آیدوغموش و صنایع میانه، ایستگاه های پمپاژ طرح های آیدوغموش، شیبلو، یاراوغلی و قنبرکندی، خط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ زیدون، خطوط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ طرح بانه، ایستگاه های پمپاژ زابل، طرح بازنگری شبکه توزیع آب منطقه ۱ شهر تهران و طرح های شبکه توزیع آب شهرری و شهرهای گرگان، آق قلا و گمیشان اشاره نمود.
بخش نظارت وظیفه انجام کلیه خدمات نظارت عالیه و کارگاهی طرح های احداث و بهره برداری از تاسیسات شهری برعهده دارد. از جمله طرح های اجرایی این بخش نیز می توان به نظارت بر اجرای خط انتقال اصلی آب از زاینده رود به مسیر از بن تا بروجن و ۴ ایستگاه پمپاژ و تصفیه خانه آب شرب، ایستگاه های پمپاژ طرح های حاشیه جنوبی ارس، خط انتقال آب و ۸ ایستگاه پمپاژ در طرح کرم آباد، ایستگاه های پمپاژ قلی بیگلو و زابل و زیدون، تصفیه خانه آب شرب تویسرکان و همچنین شبکه و تصفیه خانه فاضلاب پارس آباد اردبیل اشاره نمود.
بخش آب و فاضلاب و تأسیسات شهری