یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹
» درباره ما » تقدیرنامه ها

تقدیرنامه ها

تقدیرنامه استاندار آذربایجان غربی جهت پروژه سد مخزنی زولای سلماس

تقدیرنامه استاندار آذربایجان غربی جهت پروژه سد مخزنی زولای سلماس

تقدیرنامه استاندار آذربایجان غربی جهت پروژه سد ارس ۲

تقدیرنامه استاندار آذربایجان غربی جهت پروژه سد ارس ۲

تقدیرنامه وزارت نیرو جهت احداث سد مخزنی قیقاج پلدشت

تقدیرنامه وزارت نیرو جهت احداث سد مخزنی قیقاج پلدشت

از طرف کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

از طرف کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

کسب مقام اول در میان مشاوران ممیزی طرح شبکه پایاب آیدوغموش از طرف شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

کسب مقام اول در میان مشاوران ممیزی طرح شبکه پایاب آیدوغموش از طرف شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

تقدیراز زیستاب، عملیات اجرایی پروژه سد کرم آباد

تقدیراز زیستاب، عملیات اجرایی پروژه سد کرم آباد