جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰
» طرح ها و پروژه ها » طرح های برگزیده تونل

عنوان طرح: تونل انتقال آب مازاد رودخانه گلاس به حوضه آبریز دریاچه ارومیه [ ادامه... ]
عنوان طرح: طرح و ساخت تونل انتقال آب از سد صفا به شهر کرمان. [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات طرح جامع شبکه تونل های مشترک تاسیسات شهری تهران-حوزه غرب. [ ادامه... ]
عنوان طرح: طرح مطالعات تونل مشترک تاسیسات شهری مروارید شهر تهران. [ ادامه... ]
عنوان طرح: طراحی و مطالعات تونل مشترک تاسیسات شهری خاوران. مشخصات طرح: محدوده مورد مطالعه: منطقه ٩ شهر تبریز مساحت محدوده مطالعات: حدود ١/٨ کیلومتر مربع طول کل معابر شهرک: ٣٠ کیلومتر طول تونل مشترک داخل شهرک: حدود ١٠ کیلومتر متوسط ابعاد تونل: ٢٠٠×٢٣٠ سانتی متر تاسیسات داخل تونل: شبکه توزیع آب شرب، شبکه برق فشار ضعیف و متوسط، شبکه مخابرات، پیش بینی فضا برای برق فشار قوی این طرح اولین مطالعات تونل مشترک تاسیسات کشور در سطح فازهای مطالعاتی اول و دوم است و این شهرک اولین منطقه ای است که پیش از احداث بلوک های شهری و بارگذاری، بررسی زیر ساخت های آن در قالب تونل مشترک تاسیسات شهری دیده شده است [ ادامه... ]