پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
» طرح ها و پروژه ها » طرح های برگزیده تونل

عنوان طرح: تونل انتقال آب مازاد رودخانه گلاس به حوضه آبریز دریاچه ارومیه [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات تفصیلی طرح سامانه جایگزین انتقال آب شرب استان های البرز و تهران از سد طالقان [ ادامه... ]
عنوان طرح: مشاور کارفرما برای طرح و ساخت قطعه تونل شرقی سامانه جایگزین انتقال آب شرب استان های البرز و تهران از سد طالقان [ ادامه... ]
عنوان طرح: طرح و ساخت تونل انتقال آب از سد صفا به شهر کرمان. [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات طرح جامع شبکه تونل های مشترک تاسیسات شهری تهران-حوزه غرب. [ ادامه... ]