یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
» تحقیقات و آموزش

تحقیقات و آموزش

 دوره‌های آموزشی:
 • دوره آموزشی "مدیریت ریسک در پروژه ها" برگزار شده در سال 1397.
 • دوره آموزشی "شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره" برگزار شده در سال 1397.
 • دوره آموزشی "مدیریت دانش" برگزار شده در سال 1396.
 • دوره آموزشی "آشنایی با ارتباطات انسانی" برگزار شده در سال 1396.
 • دوره آموزشی "آموزش مدیریت پروژه بر اساس PMBOK" برگزار شده در سال 1396.
 • دوره آموزشی "آموزش مهندسی ارزش سطح دو (آموزش داخلی)" برگزار شده در سال 1396.
 • دوره آموزشی "آموزش مهندسی ارزش سطح یک (آموزش داخلی)" برگزار شده در سال 1395.
 • دوره آموزشی "آموزش داخلی GIS" برگزار شده در سال 1393.
 • دوره آموزشی "نرم افزار اکسل" برگزار شده در سال 1392.
 • دوره آموزشی "بازدید آموزشی از سد مخزنی بیجار" برگزار شده در سال 1392.

کتب منتشر شده:

 • کتاب " روش‌های صرفه‌جویی هزینه در سدها: بولتن 144 کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ ICOLD"، کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگICOLD، انتشارات کمیته ‌ملی ‌سدهای ‌بزرگ‌ ایران وزارت‌ نیرو، 216 صفحه، 1396. (ترجمه)
 • کتاب "مهندسی منابع آب"، لاری دبلیو میز، انتشارات رشد آموزش، 999 صفحه، 1390. (ترجمه)

مقالات ارائه شده در کنفرانس‌ها و همایش‌های ملی و بین‌المللی:

 • مقاله "ارزیابی ایمنی و عملکرد 7 سد مخزنی استان خوزستان (سدهای مخزنی کرخه ، مسجد سلیمان، مارون، جره، شهید عباسپور، دز و کارون3)". دکتر اسماعیلی، مهندسین تهرانی، عرب. پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، 1397.
 • مقاله "پیش‌بینی رواناب ماهانه ورودی به سدهای مخزنی با رویکرد احتمالاتی شبکه بیزین". دکتر عباس روزبهانی. پنجمین همایش و نمایشگاه سد و تونل ایران، مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، 1397.
 • مقاله "ارزیابی اثرات تغییراقلیم بر قابلیت اطمینان شبکه های جمع آوری آبهای سطحی (مطالعه موردی: منطقه 11 شهرداری تهران)" دکتر عباس روزبهانی. ششمین کنفرانس جامع مدیریت ومهندسی سیلاب، وزارت نیرو، 1397.
 • مقاله " Performance and Safety Assessment of Seven Storage Dams in Khuzestan Province, Iran"، کنفرانس بین المللی رفتار بلند مدت و فناوری های نوسازی سازگار با محیط زیست سدها. دکتر اسماعیلی، مهندسین تهرانی، رعیتی، عرب، خانم عامری.  کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، 1396.
 • مقاله "متدولوژی پرداخت صورت وضعیت توأم با جریمه و پاداش". مهندسین داوودی، فرزبود. دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی، 1395.
 • مقاله "شبیه‌سازی عملکرد سیستم‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی با رویکرد تحلیل حساسیت مدل‌های هیدرولوژیکی (مطالعه موردی: منطقه 14 شهر تهران)". دکتر روزبهانی ، دکتر اسماعیلی. نهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، 1395.
 • مقاله "تحلیل عدم قطعیت پارامترهای موثر بر پیش بینی سطح آب زیرزمینی با رویکرد شبکه های بیزین ( مطالعه موردی: آبخوان بیرجند)". دکتر عباس روزبهانی. کنفرانس مهندسی آب، تهران، 1394.
 • مقاله "استفاه از شبکه های بیزین در پیش بینی سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی - آبخوان بیرجند)". دکتر عباس روزبهانی. دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران-دانشگاه تبریز، 1394.
تحقیقات و آموزش