چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
» درباره ما » گواهینامه های بین المللی

گواهینامه های بین المللی

مهندسین مشاور زیستاب با اخذ گواهینامه های بین المللی زیر ضمن ارتقاء سطح کیفیت ارائه خدمات، موفق به جلب اعتماد کارفرمایان شده و در همین راستا پروژههای متعددی در زمینه های مختلف عمرانی به انجام رسانیده و یا در دست اقدام دارد.

 

  • استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001-2015)
ISO 9001          
  •  سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE-MS ISO9001-2015)
HSE-MS          
  •  مجموعه ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS18001-2007)
OHSAS          
  •  سیستم مدیریت محیط زیست (ISO14001-2004)
ISO 14001          
  •  سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)
IMS