چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
» طرح ها و پروژه ها » طرح های برگزیده شبکه آبیاری و زهکشی

طرح های بخش شبکه آبیاری و زهکشی

تبدیل اراضی بایر و دیم منطقه به اراضی آبی با استفاده از سیستم‌های نوین آبیاری تحت فشار [ ادامه... ]
تامین آب مورد نیاز کشاورزی اراضی دشت صـالـح آبـاد [ ادامه... ]
تأمین آب اراضی بهبود و توسعه در پایاب سد [ ادامه... ]
روش آبیاری : آبیاری قطره¬ای و بارانی طول خط انتقال : 30 کیلومتر قطر خط انتقال : 1000 میلیمتر فولادی تعداد ایستگاه پمپاژ : 2 دستگاه تعداد واحد عمرانی : 2 تعداد مزارع : 20 مزرعه [ ادامه... ]
- انتقال آب از سدهای قوچم و سوران - طراحی شبکه آبیاری و زهکشی برای سطح حدود 3000 هکتار - مطالعات آبهای زیرزمینی منطقه مشاور طراح : مهندسین مشاور مهاب قدس مشاور کنترل فنی : مهندسین مشاور زیستاب [ ادامه... ]
روش آبیاری در زراعت: آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک) روش آبیاری در باغات : آبیاری قطره¬ای مساحت تحت پوشش آبیاری بارانی : 1860 هکتار مساحت تحت پوشش آبیاری قطره¬ای : 490 هکتار طول خط اصلی در شبکه توزیع در واحدهای عمرانی سه¬گانه : 34 کیلومتر نوع لوله پیشنهادی : GRP و پلی¬اتیلن قطر لوله پیشنهادی : از 180 تا 700 میلی¬متر طول شبکه فرعی آبیاری بارانی مزرعه نمونه به مساحت 30 هکتار : 1/16 کیلومتر از قطر 50 تا 200 میلی¬متر طول لوله شبکه فرعی آبیاری قطره¬ای مزرعه نمونه به مساحت 76 هکتار : 2/309 کیلومتر از قطر 16 تا 300 میلی¬متر طول خط انتقال : 7600 متر قطر خط انتقال : 900 میلی¬متر هزینه اجرا : 150 میلیارد ریال (فهرست بهای سال 1388) [ ادامه... ]
نیاز ناخالص الگوی کشت : 5430 مترمکعب مساحت تحت پوشش شبکه آبیاری بارانی : 1904 هکتار مساحت تحت پوشش شبکه آبیاری قطره¬ای : 476 هکتار تعداد واحدهای عمرانی : 4 واحد تعداد ایستگاه¬های پمپاژ : 2 دستگاه تعداد حوضچه¬ها : 174 دستگاه طول جاده سرویس : 186 کیلومتر تعداد سیستم کنترل مرکزی : 8 دستگاه برآورد هزینه : 630 میلیارد ریال (فهرست بهای سال 1392) [ ادامه... ]
نوع سد : خاکی با هسته رسی مشخصات مهندسی : ارتفاع از پی 85 متر، طول تاج 403 متر ، سرریز آزاد از نوع لبه چهن در جناح چپ مخزن به ظرفیت 3/5 مترمکعب در ثانیه مساحت حوزه آبریز: 7 کیلومتر مربع آورد متوسط سالانه : حوزه دره سیر 7 میلیون مترمکعب حوزه اسدآباد 2/15 میلیون¬مترمکعب – حوزه دره¬باد 7/0 میلیون مترمکعب متوسط بارندگی : 380 میلی¬متر در سال شبکه آبیاری و زهکشی : روش آبیاری در زراعت : آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک) روش آبیاری در باغات : آبیاری قطره¬ای مساحت تحت پوشش آبیاری قطره¬ای : 550 هکتار ناخالص مساحت تحت پوشش آبیاری بارانی : 2210 هکتار ناخالص طول خط اصلی در شبکه توزیع در واحدهای عمرانی چهارگانه : 21 کیلومتر نوع لوله پیشنهادی : فایبرگلاس GRP و پلی¬اتیلن PE قطر لوله پیشنهادی : از قطر 1400 تا 200 میلی¬متر طول لوله شبکه فرعی آبیاری بارانی مزرعه نمونه به مساحت 55 هکتار : 22 کیلومتر از قطر 50 تا 200 میلی¬متر از جنس پلی¬اتیلن طول لوله شبکه فرعی آبیاری قطره¬ای مزرعه نمونه به مساحت 43 هکتار: 77 کیلومتر قطر 16 تا 160 میلی¬متر از جنس پلی¬اتیلن طول خط انتقال : 5340 متر قطرخط انتقال : 1400 میلی¬متر هزینه اجرا: 370 میلیارد ریال (فهرست بهای سال 1385) [ ادامه... ]
- کل حجم آب تخصیص یافته از سد سهند معادل 8 میلیون مترمکعب است. - روش آبیاری جهت تامین مصارف کشاورزی به صورت سطحی می¬باشد. [ ادامه... ]
استحصال سالانه 2/5 میلیون مترمکعب آب از جریانات سطحی رودخانه اسب¬آباد¬چای در حوزه آبریز سد برای مصارف کشاورزی حدود 350 هکتار از اراضی پایاب سد. [ ادامه... ]
نام طرح : انجام خدمات مهندسی مطالعات بازنگری ایستگاه پمپاژ شیبلو، شبکه و خط انتقال-طرح توسعه بهره¬برداری ارس در محدوده آذربایجان غربی مشخصات طرح : ایستگاه پمپاژ به ظرفیت 7/2 مترمکعب در ثانیه، خطوط انتقال آب فولادی به طول 15 کیلومتر و کانال به طول 41 کیلومتر [ ادامه... ]
نام طرح : طرح توسعه منابع آب و خاک حاشیه جنوبی رودخانه ارس در استان آذربایجان غربی- شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد کرم¬آباد مشخصات طرح : روش آبیاری در زراعت : آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت با آبپاش نیمه متحرک) روش آبیاری در باغات : آبیاری قطره¬ای مساحت تحت پوشش آبیاری بارانی : 11400 هکتار مساحت تحت پوشش آبیاری قطره¬ای : 10900 هکتار طول خط اصلی در شبکه توزیع در واحدهای عمرانی 9 گانه : 260 کیلومتر نوع لوله پیشنهادی : فایبرگلاس GRP قطر لوله پیشنهادی : از قطر 2500 تا 450 میلی¬متر طول خط انتقال » 21000 متر قطر خط انتقال : 1800 میلی¬متر هزینه اجرا : 2626 میلیارد ریال (فهرست بهای 1387) [ ادامه... ]
روش آبیاری در زراعت: آبیاری بارانی – کلاسیک ثابت با آبپاش نیمه متحرک [ ادامه... ]