پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
» درباره ما » رتبه بندی و گواهینامه های صلاحیت

رتبه بندی و گواهینامه های صلاحیت

 • پایه  ١ و٢ تخصص سدسازی
 • گواهینامه مدیریت طرح پایه ١ سدسازی
 • پایه ٣ تخصص کشاورزی، منابع طبیعی و دامپروری
 • پایه ١ و٢ تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی
 • گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
 • گواهینامه مدیریت طرح پایه ١ شبکه های آبیاری و زهکشی
 • پایه ١ تخصص تاسیسات آب و فاضلاب
 • پایه ٣ تخصص سازه
 • پایه ٣ تخصص محیط زیست
 • گواهینامه صلاحیت بهره برداری، نگهداری وکنترل ایمنی سدها
 • گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب
 • گواهینامه صلاحیت شرکت های  بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب (تصفیه خانه آب شرب) 
 • گواهینامه صلاحیت شرکت های  بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب (تولید، انتقال و توزیع)