یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸
» درباره ما » رتبه بندی و گواهینامه های صلاحیت

رتبه بندی و گواهینامه های صلاحیت

  • پایه  ١ و٢ تخصص سدسازی
  • گواهینامه مدیریت طرح پایه ١ سدسازی
  • پایه ١ و٢ تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی
  • گواهینامه صلاحیت بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
  • گواهینامه مدیریت طرح پایه ١ شبکه های آبیاری و زهکشی
  • پایه ١ تخصص تاسیسات آب و فاضلاب
  • گواهینامه صلاحیت بهره برداری تاسیسات فاضلاب
  • پایه ٣ تخصص سازه