پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
» درباره ما » مدیریت جامع کیفیت

مدیریت جامع کیفیت

مدیریت جامع کیفیت (Total Quality Management) اقدامی است هوشمندانه، آرام و مستمر که تأثیر بسزایی در تأمین اهداف سازمان داشته و در نهایت به رضایت مشتری، افزایش کارآیی و بالابردن توانایی رقابت در بازار ختم می شود. فلسفه وهدف سیستم TQM ، رسیدن به انسان ایده آل است. در چنین سازمانی احترام و اعتماد متقابل، نهادی و فراگیر است و انسان های خود رهبر و پرورش یافته، مجریان سازمان می باشند .
مدیریت جامع کیفیت را می توان مشارکت تمامی افراد و اجزای سازمان ازطریق کارگروهی در پیشرفت و اصلاح مستمر دانست. از نظر مسائل درون سازمانی، سازمان های جامع کیفیت براساس تأکیدشان بر کار گروهی و شیوه مدیریتی که اختیاراتی فراتر از کنترل فراهم می کند، توصیف می شوند و توسعه کیفیت در این سازمانها به عنوان بخشی از فرآیند اداره کار در نظرگرفته می شود. همچنین تصمیمات اتخاذ شده براساس این نگرش است که "آیا این مورد سبب بهبود کیفیت می شود؟" و نه بر پایه این نگرش که "کدام هزینه کمتری دارد؟ " .
شرکت مهندسین مشاور زیستاب نیز در راستای افزایش رضایتمندی ذینفعان، افزایش کارآیی، بالابردن توانایی رقابت در بازار و بهبود ارائه خدمات مشاوره مهندسی آب، سیستم مدیریت جامع کیفیت را با تشکیل کمیته های تحت عنوان "کمیته جامع کیفیت" اجرا کرده است.
TQM