جمعه ۸ بهمن ۱۴۰۰
» طرح ها و پروژه ها » طرح های برگزیده مدیریت طرح

طرح های بخش مدیریت طرح

عنوان طرح: مدیریت طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی استان ایلام. [ ادامه... ]
عنوان طرح: مدیریت طرح توسعه شبکه آبیاری و زهکشی حوضه کارون ، دز و کرخه از اراضی ٥٥٠ هزار هکتاری استان های خوزستان و ایلام مشخصات طرح: شامل پروژه هایی در نواحی فکه، دشت عباس، هلیلان، کنجانچم و عین خوش در استان ایلام و پروژه هایی در نواحی آبادان و خرمشهر، شمال شهر اهواز و اراضی رودخانه های کارون و دز در استان خوزستان، در مجموع به مساحت بیش از ١٤٠ هزار هکتار [ ادامه... ]
عنوان طرح: اولویت بندی، تدوین و بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری منطقه آزاد ماکو [ ادامه... ]