چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
» درباره ما » زمینه های فعالیت

زمینه های فعالیت شرکت

 • سدهای بتنی و خاکی و سنگریزهای
 • نیروگاه های برق آبی
 • تونل انتقال آب
 • تونل تأسیسات شهری
 • شبکه های آبیاری و زهکشی ثقلی و تحت فشار
 • خطوط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ
 • تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • شبکه های توزیع آب
 • شبکه های جمع آوری و دفع فاضلاب
 • شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی
 • مطالعات جامع منابع آب
 • مطالعات زیست محیطی طرح ها
 • مطالعات اجتماعی و نظام های بهره برداری و مشارکت مردمی طرح ها
 • مطالعات علاج بخشی طرح های موجود
 • بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
 • مدیریت بر طرح های کلان آب
 • حضور و مشارکت در پروژه های طرح و ساخت
 • سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS )
 • تأسیسات تغذیه مصنوعی
 • تأسیسات کنترل سیلاب
 • حضور و مشارکت در طرح های BOT, BOO, EPC و سرمایه گذاری ( PPP )