پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳

کل پروژه های شرکت

سد و نیروگاه

dam2

 
 • احداث سد مخزنی زولا و تاسیسات وابسته
 • مطالعات احداث نیروگاه برقابی زولا
 • احداث سد مخزنی کرم آباد (طرح توسعه منابع آب و خاک حاشیه جنوبی رودخانه ارس در استان آذربایجان غربی)
 • احداث سد مخزنی ارس ٢ (طرح توسعه منابع آب و خاک حاشیه جنوبی رودخانه ارس در استان آذربایجان غربی)
 • احداث سد مخزنی قیقاج (طرح توسعه منابع آب و خاک حاشیه جنوبی رودخانه ارس در استان آذربایجان غربی)
 • مطالعات آسیب شناسی سد های مخزنی استان خوزستان ( کرخه، مارون، مسجد سلیمان، جره، شهید عباسپور، کارون و دز )
 • مطالعات افزایش تراز بهره برداری سد شهید عباسپور
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح سد مخزنی فشل و شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست
 • مطالعات مرحله اول و دوم سد مخزنی خوانسار یزد (هرات) و شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست آن
 • مطالعات توجیهی سد هرجاب
 • مطالعات مرحله اول احداث سد مخزنی سیرلر (بستان آباد)
 • مطالعات مرحله اول سد مخزنی ساریسو  (طرح توسعه منابع آب و خاک حاشیه جنوبی رودخانه ارس در استان آذربایجان غربی)
 • مطالعات مرحله دوم سد مخزنی قایشقورشاق
 • مطالعات مرحله دوم سد مخزنی سرابدوک
 • طرح سد مخزنی ورزقان میانه
 • مطالعات امکان سنجی، مرحله اول و مرحله دوم طراحی سد شه ده له
 • مطالعات امکان سنجی، مرحله اول و مرحله دوم طراحی سد غازان (قلا چوغه)
 • مطالعات پتانسیل یابی نیروگاه برقابی بر روی رودخانه هراز و شاخه نور (بلده)
 • طرح تامین و انتقال آب به صنایع گل گهر سیرجان (احداث سد مخزنی شور)
 • مطالعات مرحله اول و دوم دریاچه مصنوعی پارک بزرگ دراک
 • مطالعات مرحله اول و دوم آبیاری و آبرسانی فضای سبز شهرداری منطقه ٦ تهران
 • مطالعات مرحله اول استفاده از آب های نامتعارف در محدوده طرح زهکشی اراضی ٢٨٠ هزار هکتاری
 • مطالعات جامع قنات مون اردستان به منظور ثبت در ردیف میراث جهانی
 • مطالعات طراحی شبکه جمع آوری و هدایت سیلاب های سطحی اراضی دامنه کوه های غربی پالایشگاه اصفهان
 • مطالعات ساماندهی رودخانه سفیدرود
 • مطالعات تغذیه مصنوعی دشت خوی
 • مطالعات مرحله اول سد مخزنی سامانلو و سامانه انتقال آب
 • مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در منطقه ١ شهرداری تهران
 • مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در منطقه ١٤ شهرداری تهران
 • مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در منطقه ١١ شهرداری تهران
 • مطالعات مرحله اول و دوم جمع آوری آب های سطحی و زیرزمینی شهرداری منطقه ۱۱ تهران
 • طرح جمع آوری و هدایت آب های سطحی منطقه ۱۰ شهرداری تهران
 • مطالعات طراحی تفصیلی آ بهای سطحی منطقه ١١ شهرداری تهران
 • مطالعات طراحی تفصیلی آب های سطحی در مناطق ٧، ٨ و ١٣ شهرداری تهران
 • مطالعات مرحله اول و دوم و نظارت بر اجرای طرح ساماندهی مسیل دره ذغال در شمال تهران (منطقه ٥ شهرداری تهران)
 • مطالعات مرحله اول (توجیهی) سد مخزنی بن لار
 • انجام بازنگری مطالعات سد بیگ کندی
 • انجام مطالعات تکمیلی آبرسانی به شهرستان خوی
 • انجام خدمات و مطالعات هیدرولوژی میدان نفتی سهراب
 • مطالعات بارش - رواناب حوضه آبریز رودخانه های منتهی به شهر تهران
 • ارائه خدمات مهندسی و نظارت کارگاهی احداث سازه های جمع‌آوری آب های سطحی و کنترل سیلاب رودخانه مس سونگون
 • انجام مطالعات پتانسیل گردشگری تاسیسات آبی در محدوده شهرستان مهاباد 
 • کنترل سیلاب و جمع‌آوری آب‌های سطحی در سطح حوضه مجتمع مس سرچشمه
 • مطالعات تفصیلی نحوه ایمن سازی سواحل رودخانه کرج در محدوده سد امیر کبیرتا سد تنظیمی امیرکبیر
 
تونل

tunnel

 
 • تونل انتقال آب مازاد رودخانه گلاس به حوضه آبریز دریاچه ارومیه
 • طرح و ساخت تونل انتقال آب از سد صفا به شهر کرمان
 • مطالعات طرح جامع شبکه تونل های مشترک تاسیسات شهری تهران-حوزه غرب
 • طرح تونل مشترک تاسیسات شهری پروژه بعثت - رجایی
 • طرح مطالعات تونل مشترک تاسیسات شهری مروارید شهر تهران
 • طرح تونل مشترک تاسیسات شهری شیراز
 • طراحی و مطالعات تونل مشترک تاسیسات شهری خاوران
 • مطالعات تفصیلی طرح سامانه جایگزین انتقال آب شرب استان های البرز و تهران از سد طالقان 
 • مشاور کارفرما برای طرح و ساخت قطعه تونل شرقی سامانه جایگزین انتقال آب شرب استان های البرز و تهران از سد طالقان
 
آب و فاضلاب و تأسیسات شهری

آب و فاضلاب و تاسیسات شهری

 

 • مطالعات  بازنگری شبکه توزیع و تاسیسات مربوط در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
 • انجام مطالعات مرحله اول و خدمات مهندسی مرحله دوم طرح شبکه توزیع آب شرب موجود در ناحیه شهر ری
 • طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه در محدوده استان آذربایجان غربی
 • ساخت ، بهره برداری و انتقال BOT پروژه اجرایی طرح تصفیه خانه شرب شهرتویسرکان
 • مطالعات تامین آب شرب و صنعت شهرها و روستاهای حاشیه جنوبی زاینده رود
 • آبرسانی و شبکه توزیع شهرهای آق قلا، گمیشان، گرگان، کردکوی و بندر ترکمن
 • انجام خدمات نظارت پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب و سایر زمینه‌های مورد نیاز شهر تهران
 • انجام خدمات نظارت عالیه و کارگاهی طرح های فاضلاب شهر پارس آباد استان اردبیل
 • مطالعات بازنگری و مهندسی ارزش طرح انتقال آب از رودخانه تار به دشت هومند آبسرد
 • مطالعات بررسی فرصت ها و تهدیدهای بازار آب و گردشگری منطقه با تاکید بر حفظ کیفیت آب در سد وادان
 • طرح آبرسانی سد بلوبین
 • خدمات مشاوره سیستم های تصفیه فاضلاب صنعتی و انسانی مجتمع مس سرچشمه، بهسازی کیفی بستر رودخانه شور
 • طراحی سیستم آب شیرین کن کرگان
 • انجام خدمات مطالعات پایه پروژه سامانه انتقال آب از دریای عمان به صنایع استان اصفهان
 • مطالعات امکان سنجی و مفهومی احداث آب شیرین کن شرکت فجر انرژی خلیج فارس
 • طرح خط جایگزین انتقال آب از زیاران به بیلقان
 • خدمات مطالعات و نظارت طرح بروزرسانی پکیج تصفیه فاضلاب دانشگاه ولیعصر رفسنجان
 
شبکه آبیاری و زهکشی

 abyarizehkeshi

 

 • طرح و توسعه منابع آب و خاک اراضی حاشیه جنوبی رودخانه ارس با استفاده از آب رودخانه ارس (شبکه اصلی کرم آباد)
 • استقرار و نظارت بر نظام بهره برداری آب و کشاورزی پروژه های کرم آباد ٥،٤،٣،٢  (شبکه فرعی طرح کرم آباد)
 • مطالعات مرحله اول و دوم احیاء و توسعه اراضی کشاورزی بارده  
 • مطالعات مرحله اول و دوم طرح سد مخزنی گرگک و شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست
 • مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد خاکی بیدکان
 • شبکه آیدوغموش (واحدهای اکرم آباد، داشکسن، آچاچی)
 • احداث ایستگاه پمپاژ روی رودخانه گدارخوش و شبکه آبیاری و زهکشی دشت صالح آباد
 • انجام مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری اراضی پایاب سد چوغان بستان آباد
 • عملیات شبکه اصلی آبیاری و زهکشی دشت صالح آباد
 • عملیات شبکه فرعی آبیاری و زهکشی دشت صالح آباد
 • مطالعات بازنگری ایستگاه پمپاژ شیبلو، شبکه و خط انتقال- طرح توسعه بهره برداری ارس
 • طرح احیا اراضی ملی واقع در منطقه مشهور به دشت زیدون
 • انجام خدمات مهندسی مطالعات اراضی تراس (بهبود) رودخانه قرنقو
 • مطالعه مرحله اول خط انتقال و شبکه آبیاری و زهکشی ورزقان میانه
 • احداث تاسیسات آبگیری از ارس، ایستگاه های پمپاژ اولیه و ثانویه، خط انتقال و شبکه های آبیاری و زهکشی اراضی دشت یارآغلی
 • طرح جامع مطالعات یکپارچه منابع و مصرف آب(IWRM) درحوضه آبریز در استان آذربایجان غربی
 • احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی قلی بیگلو
 • احداث ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری و زهکشی اراضی جنوبی سد ارس-قنبرکندی
 • احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد وحدت - کرد کندی
 • احداث شبکه آبیاری اصلی اراضی پایاب سد قیصرق، ترمیم بند انحرافی آلان و احداث کانال آب آور و ترمیم سد قیصرق
 • طرح آبرسانی به صنایع میانه
 • احداث تامین و انتقال آب و شبکه آبیاری اراضی ٤٥٨ هکتاری قیقاج
 • احداث تغذیه مصنوعی کشمش تپه
 • عملیات احداث تغذیه مصنوعی شربیان
 • پروژه طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی محدوده زابل - واحد عمرانی دو، دشت سیستان
 • پروژه طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی غازان
 • انجام مطالعات بازنگری و تفصیلی مرحله اول طرح شبکه آبیاری و زهکشی اراضی جنوبی زاینده رود
 • مجتمع پرورشی ماهی سرد آبی چم چیت
 • انجام خدمات مشاوره تامین مالی شبکه آیدوغموش با روش فاینانس داخلی (موضوع ماده 56 قانون الحاق)
 • مطالعات بازنگری مرحله اول و انجام مطالعات مرحله دوم به همراه مطالعات اجتماعی و توسعه بهره‌وری آب در محدوده اراضی ناحیه عمرانی Z3 و Z5 شرق کارون به وسعت 3599 هکتار

 مدیریت طرح

modiriyattarh

 

 • مدیریت طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی استان ایلام
 • مدیریت طرح توسعه شبکه آبیاری و زهکشی حوضه کارون ، دز و کرخه از اراضی ٥٥٠ هزار هکتاری استان های خوزستان و ایلام
 • مدیریت طرح های اجرایی شرکت آب منطقه ای استان زنجان 
 • مدیریت طرح توسعه ، مرمت و بهسازی آب بندان ها و اجرای طرح زهکش سطحی و زیر سطحی ١٢٠ هزار هکتار از اراضی استان گلستان
 • خدمات مدیریت طرح پروژه طرح و ساخت و تامین مالی اراضی شرقی منطقه ویژه اقتصادی ری