چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰
» طرح ها و پروژه ها » طرح های برگزیده آب و فاضلاب و تأسیسات شهری

طرح های بخش آب و فاضلاب و تأسیسات شهری

عنوان طرح: مطالعات بازنگری شبکه توزیع و تاسیسات مربوط در محدوده تحت پوشش آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران. [ ادامه... ]
عنوان طرح: انجام مطالعات مرحله اول و خدمات مهندسی مرحله دوم طرح شبکه توزیع آب شرب موجود در ناحیه شهر ری. [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه در محدوده استان آذربایجان غربی. [ ادامه... ]
عنوان طرح: ساخت ، بهره برداری و انتقالBOT پروژه اجرایی طرح تصفیه خانه شرب شهرتویسرکان. [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات تامین آب شرب و صنعت شهرها و روستاهای حاشیه جنوبی زاینده رود. [ ادامه... ]
عنوان طرح: انجام خدمات نظارت پروژه‌های صنعت آب و فاضلاب و سایر زمینه‌های مورد نیاز شهر تهران. [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات بررسی فرصت ها و تهدیدهای بازار آب و گردشگری منطقه با تاکید بر حفظ کیفیت آب در سد وادان. [ ادامه... ]
عنوان طرح: طرح آبرسانی سد بلوبین [ ادامه... ]