سه شنبه ۵ مرداد ۱۴۰۰
» طرح ها و پروژه ها » طرح های برگزیده سد و نیروگاه

عنوان طرح : احداث سد مخزنی زولا و تاسیسات وابسته. مشخصات طرح : متوسط آورد سالیانه رودخانه ۱۵۱/۳ میلیون متر مکعب بدنه سد از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع ٨٧ متر از پی و ٥٦ متر از بستر با طول تاج ٣٢٣ متر سرریز آزاد با مقطع کنترل اوجی در تکیه گاه راست به عرض ٤٠ متر و به ظرفیت حداکثر ٩٢٥ متر مکعب در ثانیه سیستم آبگیر شامل سه دریچه راس به ابعاد ٣x٣ متر و ٤ عدد شیر پروانه ای به اقطار ١٥٠٠، ١٤٠٠ (دو عدد) و ٧٠٠ میلیمتر و ٣ عدد شیر هاول بانگر به اقطار ١٢٠٠ (دو عدد) و ٦٠٠ میلیمتر تخلیه کننده تحتانی شامل یک دریچه سرویس به ابعاد ١/٢x١/٥ متر و یک دریچه اضطراری به ابعاد ١/٢x١/٦ متر به ظرفیت کل 50 متر مکعب در ثانیه برج آبگیر بتنی مایل به ابعاد ٣x٣ متر و شیب ٦٠% در سه تراز آبگیری مخزن سد به طول حدود ٦ کیلومتر و حداکثر عرض ١٠٠٠ متر ، سطح دریاچه در تراز نرمال ٣٠٣ هکتار تراز نرمال ١٥١٠ متر از سطح دریا و حجم مخزن در تراز نرمال ٧٢ میلیون متر مکعب هزینه اجرای طرح ٦٥٠ میلیارد ریال (سال های ١٣٨٠ لغایت ١٣٩٤) [ ادامه... ]
عنوان طرح: احداث سد مخزنی کرم آباد (طرح توسعه منابع آب و خاک حاشیه جنوبی رودخانه ارس در استان آذربایجان غربی ) مشخصات طرح: بدنه سد از نوع خاکی با هسته رسی شامل دو بدنه (١) و (٢) (سد مخزنی خارج از بستر) به ارتفاع ٥٥/٦ متر از پی با طول تاج ٢٤٠٠ متر سرریز لبه پهن با شوت پلکانی به طول ٥٣ متر و عرض کف ٤ متر تراز نرمال ١٠٠٠ متر و حجم مخزن در تراز نرمال ٥٤ میلیون متر مکعب تخلیه کننده تحتانی باکس کالورت دو منظوره دوقلو به ابعاد ٢/٨x٣/٣ متر که بعد از احداث سد سلول سمت راست جهت تخلیه کننده تحتانی ( لوله فولادی به قطر ١/٢ متر) و سلول سمت چپ بعنوان سیستم آبگیری (لوله فولادی به قطر ١/٦ متر) میزان آب پمپاژ از رودخانه ارس به مخزن ٥/٣ متر مکعب در ثانیه و برای ٨ ماه از سال هزینه اجرای طرح ١٧٥٠ میلیارد ریال (سال های 1391 لغایت 1397) [ ادامه... ]
عنوان طرح: طرح مطالعات آسیب شناسی سدهای مخزنی استان خوزستان (کرخه، کارون، مسجد سلیمان، جره، شهید عباسپور، کارون ٣ و دز) مشخصات طرح: بررسی آسیب های وارده به ابزار دقیق سدها و ارائه طرح ترمیم و بازسازی ابزار و انجام طراحی ابزار جدید در صورت لزوم جهت بروزرسانی رفتارنگاری سدها انجام بازدیدهای تخصصی و کارشناسی جهت شناسایی آسیب های وارده به سدها و سازه های مربوطه جمع بندی و تجزیه تحلیل اطلاعات و بررسی های میدانی و ارائه دستور کار جهت تکمیل اطلاعات تهیه بانک اطلاعاتی GIS تعیین ابعاد و جزییات آسیب ها و ارائه طرح های علاج بخشی برآورد اولیه هزینه های اجرایی طرح های علاج بخشی ارائه شرح خدمات جهت تکمیل مطالعات آتی آسیب شناسی سدها [ ادامه... ]
عنوان طرح: طرح مطالعات افزایش تراز بهره برداری سد شهید عباسپور مشخصات طرح: سد از نوع بتنی دو قوسی با ارتفاع ٢٠٠ متر از پی و طول تاج ٣٨٠ متر تراز نرمال ٥٣٢/٥ متر از سطح دریا و حجم مخزن در تراز نرمال ١٤٤٦ میلیون متر مکعب امکان افزایش ارتفاع سرریز اوجی به میزان ٥/٥ متر امکان افزایش ارتفاع تاج سد به میزان ٢ متر توسط پاراپت وال ارائه طرح اصلاح و تکمیل تجهیزات هیدرومکانیکال و دریچه های رادیال سرریز در شرایط افزایش ارتفاع بهره برداری [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات توجيهی سد هرجاب مشخصات طرح: احداث سد مخزنی خارج از بستر به منظور تامین آب شرب شهر جدید هشتگرد از آب مازاد حوضه کردان تامین آب جهت تغذیه آب های زیرزمینی دشت هشتگرد استفاده بهینه از پساب خروجی تصفیه خانه شهر جدید هشتگرد جهت تغذیه مصنوعی آبخوان و تامین کمبود آب کشاورزی [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات امکان سنجی، مرحله اول و مرحله دوم طراحی سد شه ده له مشخصات طرح: آورد سالیانه ۵/۸۷ میلیون متر مکعب ارتفاع سد ٣٨ متر طول تاج سد ٤٨٨ متر تراز نرمال ١٠٤٩ متر از سطح دریا حجم مخزن ۱۶/۸ میلیون متر مکعب میزان آب قابل تنظیم ٣١٧ میلیون متر مکعب [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات امکان سنجی، مرحله اول و مرحله دوم طراحی سد غازان ( قلا چوغه) مشخصات طرح: مساحت حوضه آبریز سد حدود ۱۰/۴۷ کیلومتر مربع و متوسط بارندگی سالانه حدود ٥٢٨ میلی متر آورد سالیانه حدود ۰/۴۸ میلیون متر مکعب، نوع سد خاکی با بدنه همگن ارتفاع سد از پی ١٦ متر طول تاج سد ٥٠٠ متر تراز نرمال ٦٠٠ متر از سطح دریا [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات پتانسیل یابی نیروگاه برقابی بر روی رودخانه هراز و شاخه نور (بلده) مشخصات طرح: انجام مطالعات هواشناسی، هیدرولوژی، هیدروانرژی، زمین شناسی، لرزه خیزی، راه های دسترسی و گزارش تلفیق غربالگری و انتخاب ساختگاه های مناسب با استفاده از تحلیل اقتصادی و مالی با توجه به مطالعات انجام شده حدود ٢٠ نقطه مکان یابی شده است که در مجموع پتانسیل تولید انرژی برقابی این نقاط حدود ٥٦ مگاوات می باشد تهیه اسناد مناقصه سرمایه گذاری به روش BOO [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات مرحله اول استفاده از آب های نامتعارف در محدوده طرح زهکشی اراضی ٢٨٠ هزار هکتاری مشخصات طرح: جمع آوری آمار و اطلاعات دفتری و صحرایی و جمع بندی و تجزیه تحلیل اطلاعات تعیین کمیت و کیفیت آب های نامتعارف در بخش های مختلف کشاورزی، آب های شور و لب شور زیرزمینی، پساب تصفیه خانه ها و ... ارائه راهکار برای بهبود کیفیت آب های نامتعارف و استفاده از آنها برای مصارف کشاورزی خاص، آبزی پروری، صنعت و ... بررسی ملاحظات زیست محیطی استفاده از آب های نامتعارف تهیه و تکمیل بانک اطلاعاتی GIS برگزاری دوره آموزشی نتایج مطالعات برای کارفرمای طرح [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در منطقه ١ شهرداری تهران مشخصات طرح: مساحت کل حوضه آبریز حدود ٥٠ کیلومتر مربع و دارای ٣٣ حوضه اصلی ٥٢٥.٧ کیلومتر کانال جمع آوری آب های سطحی در سطح منطقه ١ ٢٩.٧ کیلومتر کانال اصلی موجود جمع آوری آب های سطحی ٤٩٦ کیلومتر کانال فرعی موجود جمع آوری آب های سطحی بررسی ٨٦ نقطه آبگرفتگی در سطح منطقه حدود ٥٢ کیلومتر اصلاح کانال‌های شبکه جمع‌آوری و هدایت آب های سطحی در سطح منطقه ارائه الگوی مطلوب جمع آوری و کنترل آب های سطحی در سطح منطقه و اصلاح شبکه موجود بر اساس الگوی مطلوب [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در منطقه ١٤ شهرداری تهران مشخصات طرح: مساحت کل حوضه آبریز حدود ٢٠ کیلومتر مربع و دارای ٣٤ حوضه اصلی ٤٧٣.٦ کیلومتر کانال جمع آوری آب های سطحی در سطح منطقه ١٤ ٢٤.١ کیلومتر کانال اصلی موجود جمع آوری آب های سطحی ٤٤٩.٥ کیلومتر کانال فرعی موجود جمع آوری آب های سطحی بررسی ٤١ نقطه آبگرفتگی در سطح منطقه ٤٢.٦ کیلومتراصلاح کانال‌های شبکه جمع‌آوری و هدایت آب های سطحی در سطح منطقه ارائه الگوی مطلوب جمع آوری و کنترل آب های سطحی در سطح منطقه و اصلاح شبکه موجود بر اساس الگوی مطلوب [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در منطقه ١١ شهرداری تهران مشخصات طرح: مساحت کل حوضه آبریز حدود ١٢ کیلومتر مربع و دارای ٤٥ حوضه اصلی ٢٣٨.٥ کیلومتر کانال جمع آوری آب های سطحی در سطح منطقه ١١ ١٦.٥ کیلومتر کانال اصلی موجود جمع آوری آب های سطحی ٢٢٢ کیلومتر کانال فرعی موجود جمع آوری آب های سطحی بررسی ٨٥ نقطه آبگرفتگی در سطح منطقه ٢٢.٨ کیلومتر اصلاح کانال‌های شبکه جمع‌آوری و هدایت آب های سطحی در سطح منطقه ارائه الگوی مطلوب جمع آوری و کنترل آب های سطحی در سطح منطقه و اصلاح شبکه موجود بر اساس الگوی مطلوب [ ادامه... ]
عنوان طرح: مطالعات طراحی تفصیلی آب های سطحی در مناطق ٧، ٨ و ١٣ شهرداری تهران مشخصات طرح: طرح‌های تفصیلی بهسازی، نوسازی، توسعه شبکه فرعی به طول حدود ٩٥ کیلومتر طرح‌های تفصیلی بهبود عملکرد شبکه فرعی در ١٢٠ نقطه طرح‌های تعمیر و مرمت شبکه فرعی در ١٥٠ مورد طرح‌های ترمیم و مرمت شبکه اصلی (طرح های ترمیم و مرمت نقطه ای) در ٢٧ نقطه طرح اصلاح و بهسازی مجرای سعدی از تقاطع خیابان های مفتح و طبرسی (در منطقه ٧ شهرداری تهران) طرح ترمیم و مرمت مجرای پیروزی (منطقه ١٣ شهرداری تهران) [ ادامه... ]
عنوان طرح: انجام مطالعات تکمیلی آبرسانی به شهرستان خوی مشخصات طرح: مطالعات سد مخزنی و تاسیسات وابسته و تنظیم آب رودخانه های قطور و الند مطالعات آبگیر و تاسیسات مربوطه جهت برداشت آب از سد مطالعات خط انتقال از محل تامین تا شهرستان خوی مطالعات چاه فلمن جهت تامین آب در کوتاه مدت از منابع آب زیر سطحی [ ادامه... ]
عنوان طرح: انجام بازنگری مطالعات سد بیگ کندی مشخصات طرح: نوع سد: سد خاکی، ارتفاع از پی 17 متر و ارتفاع از بستر 13 متر، طول تاج 125 متر، حجم مخزن در تراز نرمال حدود 4 میلیون متر مکعب [ ادامه... ]