سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
طرح آبرسانی سد بلوبین
عنوان طرح: طرح آبرسانی سد بلوبین
در دست اجرا
1398/07/29
1400/05/20
کار فرما
شرکت آب منطقه ای زنجان
اهداف طرح
تامین آب شرب 2 شهر و 92 روستا
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم و سوم (توجیهی،تفصیلی، نظارت عالیه و کارگاهی)
فعالیت های اجرایی
  • جمعیت شهرها                                           9821     نفر
  • جمعیت روستاها                                       54075     نفر
  • ظرفیت انتقال آب                                          167     لیتر در ثانیه
  • تصفیه خانه انتقال آب به ظرفیت                      167     لیتر در ثانیه
  • تلمبه خانه شماره (1) به ظرفیت                       167      لیتر در ثانیه
  • تلمبه خانه شماره (2) به ظرفیت                       137     لیتر در ثانیه
  • طول خطوط انتقال                                    36200     متر
  • قطر خطوط انتقال                                   200-400     میلی لیتر
  • مخازن تعادلی                                            8000      متر مکعب