پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
مجتمع پرورشی ماهی سرد آبی چم چیت
عنوان طرح: مجتمع پرورشی ماهی سرد آبی چم چیت
آینده
1398/10/28
1400/05/20
کار فرما
شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین)
اهداف طرح
اجرای مجتمع پرورش ماهیان سردآبی قزل آلا رنگین کمان
زمانبندی طرح
مرحله سوم (نظارت عالیه و کارگاهی)
فعالیت های اجرایی
  • اجرای استخرهای پرورش ماهی به تعداد 76 مزرعه، به تعداد 4 مخزن هر یک به ابعاد 63 180x در سطح 9 هکتار به تناژ 1500 تن
  • اجرای ساختمان بهره برداری و مهمانسرا به مساحت 540 مترمربع
  • اجرای یک واحد ساختمان اسکان کارگری به مساحت 156 مترمربع
  • اجرای جاده دسترسی و محوطه سازی
  • اجرای سازه ترسیب ثانویه
  • اجرای مکانیکال استخرهای پرورش
موقعیت جغرافیایی
لرستان، شهرستان درود، روستای چم چیت