شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
مطالعات مرحله اول (توجیهی) سد مخزنی بن لار
سد مخزنی خاکی با هسته رسی و تاسیسات وابسته, سیستم انحراف آب و تونل انحراف, تاسیسات آبگیری سد و ایستگاه پمپاژ, خطوط انتقال و کانال های انتقال آب
در دست اجرا
1397/12/01
1399/04/25
کار فرما
شرکت آب منطقه ای لرستان
اهداف طرح
تامین آب شرب بخشی از روستاهای شهرستان پل دختر و کوهدشت به میزان حدود 30 میلیون متر مکعب
تامین حق آبه های کشاورزی پایین دست و بالادست سد به میزان حدود 20 میلیون متر مکعب
 
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول (توجیهی
موقعیت جغرافیایی
استان لرستان، شهرستان پل دختر، رودخانه مادیان رود در محدوده روستای بن لار