چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
طرح تونل انتقال آب از سد صفا به شهر کرمان
کم کردن بخشی از وابستگی آب شرب شهر کرمان به منابع آب زیرزمینی؛ تأمین بخشی از نیاز آب شرب شهر کرمان از منابع آبی مطمئن؛ انتقال آب مازاد بر نیازهای کشاورزی‏ شرب وصنعتی؛ بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در منطقه.
در دست اجرا
1394/03/01
1397/09/07
کار فرما
شرکت آب منطقه ای کرمان
اهداف طرح

-   کم کردن بخشی از وابستگی آب شرب شهر کرمان به منابع آب زیرزمینی

-   تأمین بخشی از نیاز آب شرب شهر کرمان از منابع آبی مطمئن

-   انتقال آب مازاد بر نیازهای کشاورزی‏ شرب وصنعتی

-   بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در منطقه

زمانبندی طرح
طرح و ساخت
فعالیت های اجرایی
تونل اصلی بطول 38000 متر که توسط یک تونل دسترسی (بطول 2540 متر و قطر 6 متر)  به دو قطعه شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود. حفاری تونل اصلی توسط دو دستگاه TBM با شیب مثبت که بخش تونل شمالی بطول 19000 متر و قطر حفاری 4.5 متر و تونل جنوبی بطول 19000 متر و قطر حفاری 4.2  متر انجام می گردد. 
موقعیت جغرافیایی
جنوب استان کرمان، شهرستان رابر-شهرستان گلزار