پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
تونل انتقال آب مازاد رودخانه گلاس به حوضه آبریز دریاچه ارومیه
عنوان طرح: تونل انتقال آب مازاد رودخانه گلاس به حوضه آبریز دریاچه ارومیه
در دست اجرا
1394/03/01
1403/04/17
کار فرما
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران  
اهداف طرح
  • انتقال آب مازاد بر نیازهای کشاورزی شرب وصنعتی حوضه کلاس به دریاچه ارومیه   
  •  کنترل و تنظیم آب های خروجی حوضه کلاس از کشور
  •  کنترل وجبران بخشی از برداشت های آب از دریاچه ارومیه
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله سوم  (نظارت عالیه و کارگاهی)
فعالیت های اجرایی
  • حفاری یک تونل دسترسی به طول  ١٣٥٤ متر با شیب منفی ۱۰/۲ درصد
  •  حفاری یک مغار جهت دمونتاژ دستگاه های حفاری  TBM در درون سنگ های گرانیت به طول  ١٣٥ متر ارتفاع  ١٥ متر و عرض  ١٥ متر
  • حفاری قطعه اول و بخش آبرفتی تونل اصلی به طول حدود  ١٥ کیلومتر با استفاده از یک دستگاه Dual Mod TBM با شیب منفی از پرتال ورودی به سمت مغار و دومنتاژ TBM در مغار
  • مونتاژ قطعات  TBM DS در کارگاه خروجی
  • حفاری قطعه دوم به طول ۲۰/۲ کیلومتر با استفاده از یک دستگاه  TBM DSبا شیب مثبت
  • حجم انتقال آب تونل گلاس  ٦٤٦ میلیون متر مکعب در سال
موقعیت جغرافیایی
جنوب استان آذربایجان غربی/ نقده-پیرانشهر