سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹
مطالعات بررسی فرصت ها و تهدیدهای بازار آب و گردشگری منطقه با تاکید بر حفظ کیفیت آب در سد وادان
عنوان طرح: مطالعات بررسی فرصت ها و تهدیدهای بازار آب و گردشگری منطقه با تاکید بر حفظ کیفیت آب در سد وادان.
پایان یافته
1398/09/05
1398/09/10
کار فرما
شرکت آب منطقه ای تهران
اهداف طرح
  • بررسی بازار آب و گردشگری در محدوده سد وادان در جهت تعیین نحوه بهره برداری از آب قابل برداشت و انتقال از رودخانه تار به دشت هومند آبسرد و سد وادان 
زمانبندی طرح
مطالعات موردی 
موقعیت جغرافیایی
 تهران/ دماوند