پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
مطالعات طراحی تفصیلی آب های سطحی در مناطق ٧، ٨ و ١٣ شهرداری تهران
عنوان طرح: مطالعات طراحی تفصیلی آب های سطحی در مناطق ٧، ٨ و ١٣ شهرداری تهران
پایان یافته
1397/12/18
1400/05/20
کار فرما
سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
اهداف طرح
  • اصلاح شبکه جمع آوری، هدایت و انتقال رواناب های منطقه
  • بهسازی هیدرولیکی انهار و کانال های درجه ٣ و ٤ و جانمایی و تهیه طرح های تعمیر و مرمت کانال های فرعی
  • تعمیر و مرمت کانال های اصلی منطقه و بروزرسانی بانک اطلاعاتی GIS
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله دوم (تفصیلی)
فعالیت های اجرایی

  • طرح‌های تفصیلی بهسازی، نوسازی، توسعه شبکه فرعی به طول حدود ٩٥ کیلومتر
  • طرح‌های تفصیلی بهبود عملکرد شبکه فرعی در ١٢٠ نقطه
  • طرح‌های تعمیر و مرمت شبکه فرعی در ١٥٠ مورد
  • طرح‌های ترمیم و مرمت شبکه اصلی (طرح های ترمیم و مرمت نقطه ای) در ٢٧ نقطه
  • طرح اصلاح و بهسازی مجرای سعدی از تقاطع خیابان های مفتح و طبرسی (در منطقه ٧ شهرداری تهران)
  • طرح ترمیم و مرمت مجرای پیروزی (منطقه ١٣ شهرداری تهران)
موقعیت جغرافیایی
تهران/ مناطق 7، 8 و 13 شهرداری