پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در منطقه ١١ شهرداری تهران
عنوان طرح: مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در منطقه ١١ شهرداری تهران مشخصات طرح: مساحت کل حوضه آبریز حدود ١٢ کیلومتر مربع و دارای ٤٥ حوضه اصلی ٢٣٨.٥ کیلومتر کانال جمع آوری آب های سطحی در سطح منطقه ١١ ١٦.٥ کیلومتر کانال اصلی موجود جمع آوری آب های سطحی ٢٢٢ کیلومتر کانال فرعی موجود جمع آوری آب های سطحی بررسی ٨٥ نقطه آبگرفتگی در سطح منطقه ٢٢.٨ کیلومتر اصلاح کانال‌های شبکه جمع‌آوری و هدایت آب های سطحی در سطح منطقه ارائه الگوی مطلوب جمع آوری و کنترل آب های سطحی در سطح منطقه و اصلاح شبکه موجود بر اساس الگوی مطلوب
پایان یافته
1393/03/24
1399/04/29
کار فرما
شهرداری منطقه ١١ تهران 
اهداف طرح
 • اصلاح شبکه جمع آوری، هدایت و انتقال رواناب های منطقه
 • بهسازی هیدرولیکی انهار و کانال های درجه ٣ و ٤ 
 • رفع مشکل آبگرفتگی معابر در کل سطح منطقه
 • جانمایی و تهیه طرح های تعمیر و مرمت کانال های اصلی منطقه و تهیه بانک اطلاعاتی GIS
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله شناخت و اول (پتانسیل یابی، توجیهی)
فعالیت های اجرایی
 • مساحت کل حوضه آبریز حدود ١٢ کیلومتر مربع و دارای ٤٥ حوضه اصلی
 • ٢٣٨.٥ کیلومتر کانال جمع آوری آب های سطحی در سطح منطقه ١١
 • ١٦.٥ کیلومتر کانال اصلی موجود جمع آوری آب های سطحی
 • ٢٢٢ کیلومتر کانال فرعی موجود جمع آوری آب های سطحی
 • بررسی ٨٥ نقطه آبگرفتگی در سطح منطقه
 • ٢٢.٨ کیلومتر اصلاح کانال‌های شبکه جمع‌آوری و هدایت آب های سطحی در سطح منطقه
 • ارائه الگوی مطلوب جمع آوری و کنترل آب های سطحی در سطح منطقه و اصلاح شبکه موجود بر اساس الگوی مطلوب
موقعیت جغرافیایی
تهران/ منطقه 11 شهرداری