یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲
مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و ...
عنوان طرح: مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در منطقه ١١ شهرداری تهران
پایان یافته
1393/03/24
1400/05/20
کار فرما
شهرداری منطقه ١١ تهران 
اهداف طرح
 • اصلاح شبکه جمع آوری، هدایت و انتقال رواناب های منطقه
 • بهسازی هیدرولیکی انهار و کانال های درجه ٣ و ٤ 
 • رفع مشکل آبگرفتگی معابر در کل سطح منطقه
 • جانمایی و تهیه طرح های تعمیر و مرمت کانال های اصلی منطقه و تهیه بانک اطلاعاتی GIS
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله شناخت و اول (پتانسیل یابی، توجیهی)
فعالیت های اجرایی
 • مساحت کل حوضه آبریز حدود ١٢ کیلومتر مربع و دارای ٤٥ حوضه اصلی
 • ٢٣٨.٥ کیلومتر کانال جمع آوری آب های سطحی در سطح منطقه ١١
 • ١٦.٥ کیلومتر کانال اصلی موجود جمع آوری آب های سطحی
 • ٢٢٢ کیلومتر کانال فرعی موجود جمع آوری آب های سطحی
 • بررسی ٨٥ نقطه آبگرفتگی در سطح منطقه
 • ٢٢.٨ کیلومتر اصلاح کانال‌های شبکه جمع‌آوری و هدایت آب های سطحی در سطح منطقه
 • ارائه الگوی مطلوب جمع آوری و کنترل آب های سطحی در سطح منطقه و اصلاح شبکه موجود بر اساس الگوی مطلوب
موقعیت جغرافیایی
تهران/ منطقه 11 شهرداری