جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸
مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در منطقه 1 شهرداری تهران
مساحت کل حوضه آبریز حدود 50 کیلومتر مربع و دارای 33 حوضه اصلی 525.7 کیلومتر کانال جمع آوری آب های سطحی در سطح منطقه 1 29.7 کیلومتر کانال اصلی موجود جمع آوری آب های سطحی 496 کیلومتر کانال فرعی موجود جمع آوری آب های سطحی بررسی 86 نقطه آبگرفتگی در سطح منطقه حدود 52 کیلومتر اصلاح کانال‌های شبکه جمع‌آوری و هدایت آب های سطحی در سطح منطقه ارائه الگوی مطلوب جمع آوری و کنترل آب های سطحی در سطح منطقه و اصلاح شبکه موجود بر اساس الگوی مطلوب
آینده
1398/07/24
1398/07/24
کار فرما
شهرداری منطقه 1 تهران 
اهداف طرح
 • اصلاح شبکه جمع آوری، هدایت و انتقال رواناب های منطقه
 •  بهسازی هیدرولیکی انهار و کانال های درجه 3 و 4 
 •  رفع مشکل آبگرفتگی معابر در کل سطح منطقه
 •   تعمیر و مرمت کانال های اصلی منطقه و تهیه بانک اطلاعاتی GIS
 
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله شناخت و اول (پتانسیل یابی و توجیهی)
فعالیت های اجرایی
 • مساحت کل حوضه آبریز حدود 50 کیلومتر مربع و دارای 33 حوضه اصلی
 • 525.7 کیلومتر کانال جمع آوری آب های سطحی در سطح منطقه 1 
 • 29.7 کیلومتر کانال اصلی موجود جمع آوری آب های سطحی
 • 496 کیلومتر کانال فرعی موجود جمع آوری آب های سطحی
 • بررسی 86 نقطه آبگرفتگی در سطح منطقه
 • حدود 52 کیلومتر اصلاح کانال‌های شبکه جمع‌آوری و هدایت آب های سطحی در سطح منطقه
 • ارائه الگوی مطلوب جمع آوری و کنترل آب های سطحی در سطح منطقه و اصلاح شبکه موجود بر اساس الگوی مطلوب
موقعیت جغرافیایی
تهران/ منطقه 1 شهرداری