سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و ...
عنوان طرح: مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در منطقه ١ شهرداری تهران
پایان یافته
1391/01/27
1400/05/20
کار فرما
شهرداری منطقه ١ تهران 
اهداف طرح
 • اصلاح شبکه جمع آوری، هدایت و انتقال رواناب های منطقه
 •  بهسازی هیدرولیکی انهار و کانال های درجه ٣ و ٤ 
 •  رفع مشکل آبگرفتگی معابر در کل سطح منطقه
 •   تعمیر و مرمت کانال های اصلی منطقه و تهیه بانک اطلاعاتی GIS
 
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله شناخت و اول (پتانسیل یابی و توجیهی)
فعالیت های اجرایی
 • مساحت کل حوضه آبریز حدود ٥٠ کیلومتر مربع و دارای ٣٣ حوضه اصلی
 •  ٥٢٥.٧ کیلومتر کانال جمع آوری آب های سطحی در سطح منطقه ١ 
 •  ٢٩.٧ کیلومتر کانال اصلی موجود جمع آوری آب های سطحی
 •  ٤٩٦ کیلومتر کانال فرعی موجود جمع آوری آب های سطحی
 • بررسی  ٨٦ نقطه آبگرفتگی در سطح منطقه
 • حدود ٥٢ کیلومتر اصلاح کانال‌های شبکه جمع‌آوری و هدایت آب های سطحی در سطح منطقه
 • ارائه الگوی مطلوب جمع آوری و کنترل آب های سطحی در سطح منطقه و اصلاح شبکه موجود بر اساس الگوی مطلوب
موقعیت جغرافیایی
تهران/ منطقه 1 شهرداری