جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸
مطالعات امکان سنجی، مرحله اول و مرحله دوم طراحی سد غازان ( قلا چوغه)
مساحت حوضه آبریز سد حدود ۱۰/۴۷ کیلومتر مربع و متوسط بارندگی سالانه حدود 528 میلیمتر آورد سالیانه حدود ۰/۴۸ میلیون متر مکعب، نوع سد خاکی با بدنه همگن ارتفاع سد از پی 16 متر طول تاج سد 500 متر تراز نرمال 600 متر از سطح دریا
پایان یافته
1398/07/24
1398/07/24
کار فرما
وزارت کشاورزی و منابع آب ناحیه کردستان عراق
اهداف طرح
  • ذخیره و تنظیم سالانه آب برای بهبود سیستم آبیاری و کشاورزی 
  • استفاده از مخزن سد برای جاذبه های توریستی
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم (توجیهی،تفصیلی)
فعالیت های اجرایی

  • مساحت حوضه آبریز سد حدود ۱۰/۴۷ کیلومتر مربع و متوسط بارندگی سالانه حدود 528 میلیمتر 
  •  آورد سالیانه حدود ۰/۴۸ میلیون متر مکعب،
  •   نوع سد خاکی با بدنه همگن
  •  ارتفاع سد از پی 16 متر
  •  طول تاج سد 500 متر 
  •  تراز نرمال 600 متر از سطح دریا
موقعیت جغرافیایی
اقلیم کردستان عراق/ سلیمانیه، چمچمال