جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
مطالعات امکان سنجی، مرحله اول و مرحله دوم طراحی ...
عنوان طرح: مطالعات امکان سنجی، مرحله اول و مرحله دوم طراحی سد غازان ( قلا چوغه)
پایان یافته
1398/07/24
1400/05/20
کار فرما
وزارت کشاورزی و منابع آب ناحیه کردستان عراق
اهداف طرح
  • ذخیره و تنظیم سالانه آب برای بهبود سیستم آبیاری و کشاورزی 
  • استفاده از مخزن سد برای جاذبه های توریستی
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم (توجیهی،تفصیلی)
فعالیت های اجرایی

  • مساحت حوضه آبریز سد حدود ۱۰/۴۷ کیلومتر مربع و متوسط بارندگی سالانه حدود  ٥٢٨ میلی متر 
  •  آورد سالیانه حدود ۰/۴۸ میلیون متر مکعب،
  •   نوع سد خاکی با بدنه همگن
  •  ارتفاع سد از پی ١٦ متر
  •  طول تاج سد ٥٠٠ متر 
  •  تراز نرمال  ٦٠٠ متر از سطح دریا
موقعیت جغرافیایی
اقلیم کردستان عراق/ سلیمانیه، چمچمال