جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸
مطالعات امکان سنجی، مرحله اول و مرحله دوم طراحی سد شه ده له
مشخصات طرح: آورد سالیانه ۵/۸۷ میلیون متر مکعب ارتفاع سد 38 متر طول تاج سد 488 متر تراز نرمال 1049 متر از سطح دریا حجم مخزن ۱۶/۸ میلیون متر مکعب میزان آب قابل تنظیم 317 میلیون متر مکعب
پایان یافته
1398/07/23
1398/07/24
اهداف طرح
  • ذخیره و تنظیم سالانه آب برای بهبود سیستم آبیاری و کشاورزی 
  • استفاده از مخزن سد برای جاذبه های توریستی
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم (توجیهی،تفصیلی)
فعالیت های اجرایی
  • آورد سالیانه ۵/۸۷  میلیون متر مکعب
  •  ارتفاع سد 38 متر
  •  طول تاج سد 488 متر 
  •  تراز نرمال 1049 متر از سطح دریا
  •  حجم مخزن ۱۶/۸ میلیون متر مکعب
  •  میزان آب قابل تنظیم 317 میلیون متر مکعب
موقعیت جغرافیایی
اقلیم کردستان عراق/ ناحیه دوکان منطقه پرمگرون