پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
مطالعات امکان سنجی، مرحله اول و مرحله دوم طراحی سد شه ده له
عنوان طرح: مطالعات امکان سنجی، مرحله اول و مرحله دوم طراحی سد شه ده له
پایان یافته
1398/07/23
1400/05/20
کار فرما
وزارت کشاورزی و منابع آب ناحیه کردستان عراق
اهداف طرح
  • ذخیره و تنظیم سالانه آب برای بهبود سیستم آبیاری و کشاورزی 
  • استفاده از مخزن سد برای جاذبه های توریستی
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم (توجیهی،تفصیلی)
فعالیت های اجرایی
  • آورد سالیانه ۵/۸۷  میلیون متر مکعب
  •  ارتفاع سد  ٣٨ متر
  •  طول تاج سد  ٤٨٨ متر 
  •  تراز نرمال  ١٠٤٩ متر از سطح دریا
  •  حجم مخزن ۱۶/۸ میلیون متر مکعب
  •  میزان آب قابل تنظیم  ٣١٧ میلیون متر مکعب
موقعیت جغرافیایی
اقلیم کردستان عراق/ ناحیه دوکان منطقه پرمگرون