چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
مطالعات مرحله اول خط انتقال و شبکه آبیاری ورزقان میانه در استان آذربایجان شرقی
روش آبیاری در زراعت: آبیاری بارانی – کلاسیک ثابت با آبپاش نیمه متحرک
آینده
1395/04/01
1397/09/12
اهداف طرح

تامین آب اراضی کشاورزی به مساحت 750 هکتار

زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول 
موقعیت جغرافیایی

استان آذربایجان شرقی، شهرستان میانه، بخش ترکمانچای، اراضی روستای ورزقان