دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
مطالعات مرحله اول خط انتقال و شبکه آبیاری ورزقان میانه در استان آذربایجان شرقی
روش آبیاری در زراعت: آبیاری بارانی – کلاسیک ثابت با آبپاش نیمه متحرک
آینده
1395/04/01
1397/09/12
اهداف طرح

تامین آب اراضی کشاورزی به مساحت 750 هکتار

زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول 
موقعیت جغرافیایی

استان آذربایجان شرقی، شهرستان میانه، بخش ترکمانچای، اراضی روستای ورزقان

مطالعات مرحله اول خط انتقال و شبکه آبیاری ورزقان میانه در استان آذربایجان شرقی