چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری اراضی پایاب سد چوغان
استحصال سالانه 2/5 میلیون مترمکعب آب از جریانات سطحی رودخانه اسب¬آباد¬چای در حوزه آبریز سد برای مصارف کشاورزی حدود 350 هکتار از اراضی پایاب سد.
آینده
1390/05/12
1397/09/13
کار فرما
شرکت آب منطقه­ای آذربایجان شرقی و اردبیل
اهداف طرح

با توجه به بازدهی سریع طرح­های کوچک تامی آب در جهت تحقق اهداف مورد نظر برای صنعت آب منطقه، مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری سد چوغان به این مهندسین مشاور محول شده است.

زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول 
موقعیت جغرافیایی

محدوده طرح در بخش مرکزی شهرستان بستان­آباد، در دهستان اوجان غربی در استان آذربایجان شرقی