چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
مطالعات مرحله اول و دوم بهینه¬سازی شبکه آبیاری و زهکشی اراضی تراس (بهبود) رودخانه قرنقو
- کل حجم آب تخصیص یافته از سد سهند معادل 8 میلیون مترمکعب است. - روش آبیاری جهت تامین مصارف کشاورزی به صورت سطحی می¬باشد.
آینده
1395/04/08
1397/09/13
کار فرما
شرکت آب منطقه­ای آذربایجان شرقی 
اهداف طرح
کنترل و بهسازی شبکه آبیاری و زهکشی موجود قرنقو به مساحت 1000 هکتار 
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم
موقعیت جغرافیایی
استان آذربایجان شرقی ، شهرستان هشترود