پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
انجام مطالعات بازنگری و تفصیلی مرحله اول طرح شبکه آبیاری و زهکشی اراضی جنوبی زاینده رود
عنوان طرح: انجام مطالعات بازنگری و تفصیلی مرحله اول طرح شبکه آبیاری و زهکشی اراضی جنوبی زاینده رود. مشخصات طرح: روش آبیاری در زراعت، آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک) روش آبیاری در باغات، آبیاری قطره ای مساحت تحت پوشش آبیاری بارانی، ٥٩٥٠ هکتار مساحت تحت پوشش آبیاری قطره ای، ٤٣١٠ هکتار طول خط اصلی در شبکه توزیع در واحد های عمرانی هشت گانه، ٢١ کیلومتر قطر لوله پیشنهادی از ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠ میلی متر از جنس فایبر گلاس GRP طول لوله شبکه فرعی آبیاری بارانی، ٢٥٩٦ کیلومتر از قطر ٥٠ تا 200 میلی متر لوله پلی اتیلن طول لوله شبکه فرعی آبیاری قطره ای، ٨٢٥٠ کیلومتر از قطر ١٦ تا ٢٠٠ میلی متر لوله پلی اتیلن طول خط انتقال ١٨٠٠ متر قطر خط انتقال ١٥٠٠ میلی متر
پایان یافته
1395/04/08
1398/09/10
کار فرما
شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری
اهداف طرح
 • تامین آب اراضی کشاورزی دشت بن واقع در حاشیه جنوبی زاینده رود و ارائه طرح توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی مربوطه
 • تامین آب مورد نیاز باغات حاشیه زاینده رودخانه زاینده رود به طریق ثقلی و حذف ایستگاه ها پمپاژ متعدد موجود
 • حفاظت از مخزن سد زاینده رود در مقابل تهدید رسوب از طریق احداث  سد جریانی در بالادست سد زاینده رود
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول (توجیهی)
فعالیت های اجرایی
 • روش آبیاری در زراعت، آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک)
 • روش آبیاری در باغات، آبیاری قطره ای
 • مساحت تحت پوشش آبیاری بارانی،  ٥٩٥٠ هکتار
 • مساحت تحت پوشش آبیاری قطره ای،  ٤٣١٠ هکتار
 • طول خط اصلی در شبکه توزیع در واحد های عمرانی هشت گانه، ٢١ کیلومتر
 • قطر لوله پیشنهادی از ١٠٠٠ تا٢٠٠٠ میلی متر از جنس فایبر گلاس GRP
 • طول لوله شبکه فرعی آبیاری بارانی،  ٢٥٩٦ کیلومتر از قطر ٥٠ تا  ٢٠٠ میلی متر لوله پلی اتیلن
 • طول لوله شبکه فرعی آبیاری قطره ای،  ٨٢٥٠ کیلومتر از قطر  ١٦ تا  ٢٠٠ میلی متر لوله پلی اتیلن
 • طول خط انتقال  ١٨٠٠ متر
 • قطر خط انتقال  ١٥٠٠ میلی متر
موقعیت جغرافیایی
چهارمحال و بختیاری / 30 کیلومتری شمال غربی شهرکرد