جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
انجام مطالعات بازنگری و تفصیلی مرحله اول طرح شبکه آبیاری و زهکشی ...
عنوان طرح: انجام مطالعات بازنگری و تفصیلی مرحله اول طرح شبکه آبیاری و زهکشی اراضی جنوبی زاینده رود.
پایان یافته
1395/04/08
1400/05/20
کار فرما
شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری
اهداف طرح
 • تامین آب اراضی کشاورزی دشت بن واقع در حاشیه جنوبی زاینده رود و ارائه طرح توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی مربوطه
 • تامین آب مورد نیاز باغات حاشیه زاینده رودخانه زاینده رود به طریق ثقلی و حذف ایستگاه ها پمپاژ متعدد موجود
 • حفاظت از مخزن سد زاینده رود در مقابل تهدید رسوب از طریق احداث  سد جریانی در بالادست سد زاینده رود
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول (توجیهی)
فعالیت های اجرایی
 • روش آبیاری در زراعت، آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک)
 • روش آبیاری در باغات، آبیاری قطره ای
 • مساحت تحت پوشش آبیاری بارانی،  ٥٩٥٠ هکتار
 • مساحت تحت پوشش آبیاری قطره ای،  ٤٣١٠ هکتار
 • طول خط اصلی در شبکه توزیع در واحد های عمرانی هشت گانه، ٢١ کیلومتر
 • قطر لوله پیشنهادی از ١٠٠٠ تا٢٠٠٠ میلی متر از جنس فایبر گلاس GRP
 • طول لوله شبکه فرعی آبیاری بارانی،  ٢٥٩٦ کیلومتر از قطر ٥٠ تا  ٢٠٠ میلی متر لوله پلی اتیلن
 • طول لوله شبکه فرعی آبیاری قطره ای،  ٨٢٥٠ کیلومتر از قطر  ١٦ تا  ٢٠٠ میلی متر لوله پلی اتیلن
 • طول خط انتقال  ١٨٠٠ متر
 • قطر خط انتقال  ١٥٠٠ میلی متر
موقعیت جغرافیایی
چهارمحال و بختیاری / 30 کیلومتری شمال غربی شهرکرد