چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
مطالعات مرحله اول و دوم شبکه آبیاری و زهکشی گرگک
نوع سد : خاکی با هسته رسی مشخصات مهندسی : ارتفاع از پی 85 متر، طول تاج 403 متر ، سرریز آزاد از نوع لبه چهن در جناح چپ مخزن به ظرفیت 3/5 مترمکعب در ثانیه مساحت حوزه آبریز: 7 کیلومتر مربع آورد متوسط سالانه : حوزه دره سیر 7 میلیون مترمکعب حوزه اسدآباد 2/15 میلیون¬مترمکعب – حوزه دره¬باد 7/0 میلیون مترمکعب متوسط بارندگی : 380 میلی¬متر در سال شبکه آبیاری و زهکشی : روش آبیاری در زراعت : آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک) روش آبیاری در باغات : آبیاری قطره¬ای مساحت تحت پوشش آبیاری قطره¬ای : 550 هکتار ناخالص مساحت تحت پوشش آبیاری بارانی : 2210 هکتار ناخالص طول خط اصلی در شبکه توزیع در واحدهای عمرانی چهارگانه : 21 کیلومتر نوع لوله پیشنهادی : فایبرگلاس GRP و پلی¬اتیلن PE قطر لوله پیشنهادی : از قطر 1400 تا 200 میلی¬متر طول لوله شبکه فرعی آبیاری بارانی مزرعه نمونه به مساحت 55 هکتار : 22 کیلومتر از قطر 50 تا 200 میلی¬متر از جنس پلی¬اتیلن طول لوله شبکه فرعی آبیاری قطره¬ای مزرعه نمونه به مساحت 43 هکتار: 77 کیلومتر قطر 16 تا 160 میلی¬متر از جنس پلی¬اتیلن طول خط انتقال : 5340 متر قطرخط انتقال : 1400 میلی¬متر هزینه اجرا: 370 میلیارد ریال (فهرست بهای سال 1385)
آینده
1391/06/01
1397/09/12
کار فرما
شرکت آب منطقه­ای چهارمحال و بختیاری 
اهداف طرح

1-   ذخیره آب مازاد رودخانه گرگک در دوران پرآبی جهت تامین آب کشاورزی در دوران کم آبی

2-   توسعه باغات و تبدیل اراضی دیم به کشت آبی

3-   توسعه اراضی کشاورزی و احداث شبکه آبیاری و زهکشی در پائین­دست

4-   بهبود اراضی کشاورزی تحت پوشش کانال­های آبی سنتی

زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم
موقعیت جغرافیایی
15 کیلومتری غرب شهرستان شهرکرد