پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
طرح جامع مطالعات یکپارچه منابع و مصرف آب(IWRM) در ...
عنوان طرح: طرح جامع مطالعات یکپارچه منابع و مصرف آب(IWRM) در حوضه آبریز در استان آذربایجان غربی.
پایان یافته
1391/06/01
1400/05/20
کار فرما
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی
اهداف طرح
  • شناخت منابع آب (سطحی و زیرزمینی) و مصارف آب (کشاورزی،شرب و صنعت) در محدوده حوضه آبریز ارس در استان آذربایجان غربی به منظور مشخص شدن پتانسیلها و کمبود های منابع آبی حوضه در شرایط وضع موجود و آتی طرح به وسعت۱۱۸۲۳ کیلومتر مربع
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول (شناخت)
فعالیت های اجرایی
  • مطالعات هواشناسی و هیدرولوژی
  •  مطاللعات خاکشناسی و کشاورزی
  •  مطالعات شرب و جمعیت و نیاز های بخش صنعت
  •  تعیین مصارف ابی طرح های کشاورزی (بهبود ،توسعه ، حقابه بران)
  •  تعیین منابع آبی سطحی (سد،آب بندان،موتور پمپ و انهار) و زیرزمینی (چاه، چشمه، قنات)
  •  عیین مصارف در بخش شرب و صنعت
  •  مدل سازی منابع و مصارف در شرایط وضع موجود و افق طرح
  • تعیین پتانسیل های جدید طرح های توسعه در محدوده مورد مطالعه
موقعیت جغرافیایی
استان آذربایجان غربی