چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
مطالعات مرحله اول و دوم احیاء و توسعه اراضی کشاورزی بارده
نیاز ناخالص الگوی کشت : 5430 مترمکعب مساحت تحت پوشش شبکه آبیاری بارانی : 1904 هکتار مساحت تحت پوشش شبکه آبیاری قطره¬ای : 476 هکتار تعداد واحدهای عمرانی : 4 واحد تعداد ایستگاه¬های پمپاژ : 2 دستگاه تعداد حوضچه¬ها : 174 دستگاه طول جاده سرویس : 186 کیلومتر تعداد سیستم کنترل مرکزی : 8 دستگاه برآورد هزینه : 630 میلیارد ریال (فهرست بهای سال 1392)
آینده
1387/08/12
1397/09/13
کار فرما
شرکت توسعه عمران و اراضی کشاورزی 
اهداف طرح

تامین نیاز آب کشاورزی و احداث شبکه آبیاری و زهکشی به مساحت 2380 هکتار

زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم 
موقعیت جغرافیایی
استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد