پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
طرح احیا اراضی ملی واقع در منطقه مشهور به دشت زیدون
عنوان طرح: طرح احیا اراضی ملی واقع در منطقه مشهور به دشت زیدون. مشخصات طرح: روش آبیاری : آبیاری قطره ای و بارانی طول خط انتقال : ۱۲/۶ کیلومتر قطر خط انتقال : ١٠٠٠ میلی متر جی آر پی تعداد ایستگاه پمپاژ : ٢ تعداد واحد عمرانی : ٢ تعداد مزارع : ٢٠
پایان یافته
1387/08/12
1398/09/10
کار فرما
شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین)
اهداف طرح
  • تامین آب اراضی کشاورزی در حاشیه جنوبی رودخانه ارس به مساحت 20۹0 هکتار  
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم وسوم  (توجیهی،تفصیلی،نظارت عالیه و کارگاهی)
فعالیت های اجرایی
  • روش آبیاری  : آبیاری قطره ای و بارانی
  • طول خط انتقال   : ۱۲/۶ کیلومتر
  • قطر خط انتقال  :  ١٠٠٠ میلی متر جی آر پی
  • تعداد ایستگاه پمپاژ  : ٢    
  •  تعداد واحد عمرانی  : ٢ 
  •  تعداد مزارع  : ٢٠
موقعیت جغرافیایی
 آذربایجان غربی/ شهرستان ماکو