چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
مطالعات مرحله اول شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایاب سد خاکی بیدکان
روش آبیاری در زراعت: آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک) روش آبیاری در باغات : آبیاری قطره¬ای مساحت تحت پوشش آبیاری بارانی : 1860 هکتار مساحت تحت پوشش آبیاری قطره¬ای : 490 هکتار طول خط اصلی در شبکه توزیع در واحدهای عمرانی سه¬گانه : 34 کیلومتر نوع لوله پیشنهادی : GRP و پلی¬اتیلن قطر لوله پیشنهادی : از 180 تا 700 میلی¬متر طول شبکه فرعی آبیاری بارانی مزرعه نمونه به مساحت 30 هکتار : 1/16 کیلومتر از قطر 50 تا 200 میلی¬متر طول لوله شبکه فرعی آبیاری قطره¬ای مزرعه نمونه به مساحت 76 هکتار : 2/309 کیلومتر از قطر 16 تا 300 میلی¬متر طول خط انتقال : 7600 متر قطر خط انتقال : 900 میلی¬متر هزینه اجرا : 150 میلیارد ریال (فهرست بهای سال 1388)
آینده
1387/11/24
1397/09/12
کار فرما
سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری
اهداف طرح
تامین نیاز آبی 2500 هکتار از اراضی پایاب سد خاکی بیدکان 
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول 
موقعیت جغرافیایی

محدوده طرح شبکه آبیاری و زهکشی در پایاب سد مخزنی بیدکان در 11 کیلومتر ی جنوب غرب روستای هارونی واقع شده است.