سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰
مطالعات بازنگری ایستگاه پمپاژ شیبلو ...
عنوان طرح: مطالعات بازنگری ایستگاه پمپاژ شیبلو، شبکه و خط انتقال- طرح توسعه بهره برداری ارس. مشخصات طرح: ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۲/۷ مترمکعب درثانیه خطوط انتقال آب فولادی به طول ١٥ کیلومتر کانال به طول ٤١ کیلومتر
پایان یافته
1387/11/24
1398/09/10
کار فرما
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی  
اهداف طرح
بازنگری و بهسازی شبکه آبیاری و زهکشی موجود و استفاده حداکثر از پتانسیل آب موجود و افزایش سطح توسعه 
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم (توجیهی و تفصیلی)
فعالیت های اجرایی
  • ایستگاه پمپاژ به ظرفیت ۲/۷ مترمکعب درثانیه
  • خطوط انتقال آب فولادی به طول ١٥ کیلومتر
  • کانال به طول ٤١ کیلومتر
موقعیت جغرافیایی

 آذربایجان غربی/  شهرستان ماکو