چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
کنترل فنی و تضمین کیفیت مطالعات مرحله اول طرح آبیاری دشت قروه- دهگلان
- انتقال آب از سدهای قوچم و سوران - طراحی شبکه آبیاری و زهکشی برای سطح حدود 3000 هکتار - مطالعات آبهای زیرزمینی منطقه مشاور طراح : مهندسین مشاور مهاب قدس مشاور کنترل فنی : مهندسین مشاور زیستاب
آینده
1390/04/12
1397/09/12
کار فرما
شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 
اهداف طرح

توسعه کشاورزی در منطقه قروه- دهگلان با توجه به انتقال 260 میلیون متر مکعب آب از سدهای زاوه و آزاد و بهبود وضعیت آبخوان منطقه

زمانبندی طرح

مطالعات مرحله اول

موقعیت جغرافیایی

دشت قروه دهگلان در استان کردستان در شرق شهر سنندج در شهرستان قروه واقع شده است.