جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
مطالعات مرحله اول و دوم طرح سد مخزنی گرگک و ...
عنوان طرح: مطالعات مرحله اول و دوم طرح سد مخزنی گرگک و شبکه آبیاری و زهکشی پایین دست.
پایان یافته
1394/06/01
1401/02/10
کار فرما

شرکت آب منطقه ا ی چهارمحال و بختیاری 

اهداف طرح
 • ذخیره آب مازاد رودخانه های گرگک اسد آباد و دره سیر در دوران
 •  پرآبی جهت تامین آب کشاورزی در دوران کم آبی
 • توسعه باغات و تبدیل اراضی دیم به کشت آبی
 • توسعه اراضی کشاورزی و احداث شبکه آبیاری و زهکشی در پایین دست
 • بهبود اراضی کشاورزی تحت پوشش کانال های آبی سنتی
زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم (توجیهی و تفصیلی) 
فعالیت های اجرایی
 • نوع سد: خاکی با هسته رسی
 • مشخصات مهندسی: ارتفاع از پی ٨٥ متر، طول تاج ٤٠٣ متر ، سرریز آزاد از نوع لبه پهن در جناح چپ مخزن به ظرفیت۵/۳ مترمکعب درثانیه
 • مساحت حوزه آبریز: ٧ کیلومتر مربع
 •  آورد متوسط سالانه: حوزه دره سیر ٧ میلیون مترمکعب حوزه اسدآباد ۱۵/۲ میلیون مترمکعب ، حوزه دره باد۰/۷ میلیون مترمکعب
 • روش آبیاری در زراعت: آبیاری بارانی (کلاسیک ثابت با آبپاش متحرک)، روش آبیاری در باغات : آبیاری قطره ای
 • مساحت تحت پوشش آبیاری قطره ای: ٥٥٠ هکتار ناخالص
 • مساحت تحت پوشش آبیاری بارانی: ٢٢١٠ هکتار ناخالص
 • طول خط اصلی در شبکه توزیع در واحدهای عمرانی چهارگانه : ٢١ کیلومتر
 • نوع لوله خط اصلی: فایبرگلاس و پلی اتیلن، قطر لوله خط اصلی: از قطر  ٢٠٠ تا ١٤٠٠ میلی متر
 • طول خط انتقال:  ٥٣٤٠ متر ، قطرخط انتقال:  ١٤٠٠ میلی متر
موقعیت جغرافیایی
 کیلومتری غرب شهرستان شهرکرد