چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
طرح شبکه آبیاری و زهکشی دشت زیدون
روش آبیاری : آبیاری قطره¬ای و بارانی طول خط انتقال : 30 کیلومتر قطر خط انتقال : 1000 میلیمتر فولادی تعداد ایستگاه پمپاژ : 2 دستگاه تعداد واحد عمرانی : 2 تعداد مزارع : 20 مزرعه
آینده
1394/06/01
1397/09/12
کار فرما

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی (بانک زمین)

اهداف طرح

تامین آب اراضی کشاورزی در حاشیه جنوبی رودخانه ارس به مساحت 2000 هکتار

زمانبندی طرح
مطالعات مرحله اول و دوم 
موقعیت جغرافیایی
استان آذربایجان غربی، شهرستان ماکو