چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
طرح تونل مشترک تاسیسات شهری شیراز
انجام مطالعات امکان سنجی احداث کانال های مشترک در سطح شهر شیراز(مناطق 9 گانه) توسط شهرداری شیراز به این مهندسین مشاور ابلاغ گردیده و این مشاور در حال انجام مطالعات بررسی پتانسیل های فنی و اجرایی و تعیین اولویت بندی اجرای طرح در سطح شهرک ها و معابر شهر شیراز جهت ساماندهی تاسیسات شهری (آب˓ برق˓ گاز˓ مخابرات˓ ...) است.
آینده
1391/05/01
1397/09/07
کار فرما
شهرداری شیراز
اهداف طرح
افزایش طول عمر تاسیسات˓ افزایش ایمنی˓ سهولت نگهداری و بهره برداری˓ جلوگیری از هدر رفتن آب˓ کاهش تاثیر عوامل مخرب جوی (باران- برف- یخبندان- طوفان- صاعقه) بر تاسیسات˓ سهولت توسعه و گسترش شبکه ها در سطح شهر