چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
طرح سامانه مشترک انتقال آب کشاورزی و شرب از سد کارون 3 به ایذه
عنوان طرح: طرح سامانه مشترک انتقال آب کشاورزی و شرب از سد کارون 3 به ایذه و احداث تصفیه خانه به روش EPCF مشخصات طرح: طول کل مسیر سامانه حدود 105 کیلومتر می باشد. اجزای تشکیل دهنده این سامانه شامل شفت آبگیری و تونل ابتدایی، پل عبور خط لوله از روی رودخانه کارون، خط لوله، تونل بلند به طول 4/5 کیلومتر، تصفیه خانه آب شرب، جاده های سرویس، ایستگاه پمپاژ و پست برق و سایر اجزای وابسته می باشد.
آینده
1397/08/12
1397/08/05
کار فرما

شرکت‭ ‬سهامی‭ ‬سازمان‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬برق‭ ‬خوزستان

اهداف طرح

تامین‭ ‬آب‭ ‬شرب‭ ‬شهر‭ ‬ایذه‭ ‬و‭ ‬روستاهای‭ ‬اطراف

تامین‭ ‬آب‭ ‬کشاورزی‭ ‬دشت‭ ‬های‭ ‬ایذه‭ ‬و‭ ‬باغملک

مدیریت‭ ‬بهینه‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بحران

زمانبندی طرح

طرح‭ ‬و‭ ‬ساخت

موقعیت جغرافیایی

استان‭ ‬خوزستان

پیمانکار اصلی
مشارکت مهندسین مشاور زیستاب - مهندسین تهران بوستون - مهندسین مشاور تهران جنوب - شرکت فراسان-شرکت سپکو به روش EPCF