یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲
طراحی و مطالعات تونل مشترک تاسیسات شهری خاوران
عنوان طرح: طراحی و مطالعات تونل مشترک تاسیسات شهری خاوران.
پایان یافته
1397/08/12
1401/02/10
کار فرما

شهرداری منطقه 9 کلانشهر تبریز

اهداف طرح
 •  بررسی و مطالعه پتانسیل های فنی و اجرایی
 • بررسی و مطالعه امکان احداث تونل مشترک تاسیسات شهری تبریز
 •  اجرای شبکه تونل و هدایت تأسیسات به داخل آن در راستای تمهیدات مربوط به مدیریت شهری با رویکرد توسعه پایدار و مدیریت  بحران در شرایط حساسی از قبیل زلزله و جنگ
 • انتقال و ساماندهی تاسیسات شهری (آب ، برق ، گاز ، مخابرات و...) به منظور افزایش ایمنی و طول عمر تاسیسات، سهولت در نگهداری و بهره برداری، سهولت در توسعه و گسترش شبکه ها در سطح شهر، کاهش حجم حفاری ها، بهبود تاثیرات زیست محیطی ، مدیریت بهینه در شرایط بحران
زمانبندی طرح

مطالعات مرحله اول و دوم (توجیهی و تفصیلی)

فعالیت های اجرایی
 • محدوده مورد مطالعه: منطقه ٩ شهر تبریز
 • مساحت محدوده مطالعات: حدود ١/٨ کیلومتر مربع
 • طول کل معابر شهرک: ٣٠ کیلومتر
 • طول تونل مشترک داخل شهرک: حدود  ١٠ کیلومتر
 • متوسط ابعاد تونل: ٢٠٠×٢٣٠ سانتی متر
 • تاسیسات داخل تونل: شبکه توزیع آب شرب، شبکه برق فشار ضعیف و متوسط، شبکه مخابرات، پیش بینی فضا برای برق فشار قوی
 • این طرح اولین مطالعات تونل مشترک تاسیسات کشور در سطح فازهای مطالعاتی اول و دوم است و این شهرک اولین منطقه ای است که پیش از احداث بلوک های شهری و بارگذاری، بررسی زیر ساخت های آن در قالب تونل مشترک تاسیسات شهری دیده شده است
موقعیت جغرافیایی

محدوده شهرداری منطقه 9 کلانشهر تبریز

پیمانکار اصلی
مشارکت مهندسین مشاور زیستاب - مهندسین تهران بوستون - مهندسین مشاور تهران جنوب - شرکت فراسان-شرکت سپکو به روش EPCF