چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
خدمات مدیریت طرح های اجرایی شرکت آب منطقه ای زنجان
مدیریت منابع آب استان زنجان رشد و رونق اقتصادی بخش های شرب و صنعت استان زنجان تقویت معیارهای اقتصاد مقاومتی
آینده
1396/10/01
1397/09/07
کار فرما

شرکت‭ ‬آب‭ ‬منطقه‭ ‬ای‭ ‬زنجان

اهداف طرح

مدیریت‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬استان‭ ‬زنجان

رشد‭ ‬و‭ ‬رونق‭ ‬اقتصادی‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬شرب‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬استان‭ ‬زنجان

تقویت‭ ‬معیارهای‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی

فعالیت های اجرایی

شامل‭ ‬پروژه‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬نواحی‭ ‬مشمپا،‭ ‬مراش،‭ ‬پاوه‭ ‬رود،‭ ‬بلوبین،‭ ‬تالوار‭ ‬و‭ ‬میرزاخانلو‭ ‬

موقعیت جغرافیایی

استان‭ ‬زنجان‭ ‬