چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
خدمات مدیریت طرح شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانه های استان ایلام
عنوان طرح: خدمات مدیریت طرح در طرح جامع و شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانه های استان ایلام مشخصات طرح: رشد و رونق اقتصادی بخش کشاورزی و بخش های مرتبط در مناطق مرزی کشور تمرکز جمعیت و رشد آن در این مناطق افزایش با ایجاد رونق اقتصادی کاهش حساسیت اقتصاد کشور نسبت به چالش های سیاسی خارجی با درون زا شدن رشد اقتصادی بخش کشاورزی در این مناطق تقویت معیارهای اقتصاد مقاومتی
آینده
1394/10/01
1397/09/07
کار فرما

مجری‭ ‬طرح‭ ‬شبکه‭ ‬های‭ ‬فرعی‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬زهکشی‭ ‬رودخانه‭ ‬های‭ ‬غرب‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬کشور

اهداف طرح

رشد‭ ‬و‭ ‬رونق‭ ‬اقتصادی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬مرتبط‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬مرزی‭ ‬کشور

تمرکز‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬افزایش‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬رونق‭ ‬اقتصادی

کاهش‭ ‬حساسیت‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬های‭ ‬سیاسی‭ ‬خارجی‭ ‬با‭ ‬درون‭ ‬زا‭ ‬شدن‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مناطق

تقویت‭ ‬معیارهای‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی

فعالیت های اجرایی

شامل‭ ‬پروژه‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬نواحی‭ ‬میمه،‭ ‬کنگیر،‭ ‬دویرج‭ ‬و‭ ‬سامانه‭ ‬گرمسیری،‭ ‬مجموعاً‭ ‬به‭ ‬مساحت‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬هزار‭ ‬هکتار

موقعیت جغرافیایی

استان‭ ‬ایلام‭ ‬