جمعه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
مطالعات مرحله اول و دوم احیاء و توسعه ...
عنوان طرح: مطالعات مرحله اول و دوم احیاء و توسعه اراضی کشاورزی بارده.
پایان یافته
1392/01/01
1401/02/10
کار فرما

شرکت توسعه عمران و اراضی کشاورزی (بانک زمین)

اهداف طرح
  • تامین نیاز آب کشاورزی و احداث شبکه آبیاری و زهکشی به مساحت  ٢٣٨٠ هکتار
زمانبندی طرح

مطالعات مرحله اول و دوم (توجیهی و تفصیلی )

فعالیت های اجرایی
  • نیاز ناخالص الگوی کشت  :  ٥٤٣٠ مترمکعب
  • مساحت تحت پوشش شبکه آبیاری بارانی  :  ١٩٠٤ هکتار
  • مساحت تحت پوشش شبکه آبیاری قطره ای  :  ٤٧٦ هکتار
  • تعداد واحدهای عمرانی  : ٤
  • تعداد ایستگاه های پمپاژ  : ٢
  • تعداد حوضچه ها  :  ١٧٤
  • طول جاده سرویس  : ١٨٦ کیلومتر
  • تعداد سیستم کنترل مرکزی  : ٨
موقعیت جغرافیایی

چهارمحال و بختیاری / شهرکرد