پنج شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۳
استقرار و نظارت بر نظام بهره برداری آب و کشاورزی ...
عنوان طرح: استقرار و نظارت بر نظام بهره برداری آب و کشاورزی پروژه های کرم آباد ٥،٤،٣،٢ ( شبکه فرعی طرح کرم آباد).
پایان یافته
1380/07/07
1400/05/20
کار فرما

معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی   

اهداف طرح
  • طراحی و نظارت بر احداث شبکه فرعی  به مساحت ۱۹۲۵۰ هکتار خالص
  •  بررسی و تعیین نظام بهره برداری و نظارت بر آن  
زمانبندی طرح

مطالعات مرحله سوم  (نظارت عالیه و کارگاهی)

فعالیت های اجرایی
  • روش آبیاری :  آبیاری بارانی کلاسیک ثابت با آبپاش نیمه متحرک، سنتر پیوت و موضعی (تیپ)
  • قطر لوله: از قطر  ٦٣ تا  ٤٥٠ میلی متر از جنس پلی اتیلن
  • احداث ابنیه فنی طرح
  •  تشکیل تعاونی های بهره برداری و تشکل های آب بران 
موقعیت جغرافیایی

 آذربایجان غربی/ شهرهای پلدشت و شوط