پنج شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۰
مطالعات تامین آب شرب و صنعت شهرها و روستاهای حاشیه جنوبی زاینده رود
عنوان طرح: مطالعات تامین آب شرب و صنعت شهرها و روستاهای حاشیه جنوبی زاینده رود. مشخصات طرح: جمعیت شهرهای محدوده طرح : ٤٢٣١٢٩ نفر جمعیت روستاهای محدوده طرح : ٣٣١٣٥ نفر تخصیص آب به صنعت و گردشگری : ٣٥٠ لیتر در ثانیه ظرفیت انتقال آب : ١٧٥٠ لیتر در ثانیه آبگیر و تلمبه خانه های شماره ١ و 2 (ظرفیت : ١٧٥٠ لیتر در ثانیه، مجموع ارتفاع پمپاژ : ٤٣٠ متر) تصفیه خانه آب به ظرفیت ١٧٥٠ لیتر در ثانیه به روش سانتیریفلاک فیلتراسیون ثقلی خطوط انتقال اصلی (قطر: ١٣٠٠ تا ٥٠٠ میلی متر، جنس فولادی St٣٧, St٤٤, St٥٢ طول : ١٢٥ کیلومتر، فشار کار : حداکثر ٢٥ بار خطوط انتقال فرعی ( قطر: ١٠٠٠ تا ٢٠٠ میلی متر، جنس : فولادی- پلی اتیلن، طول : ١٣٧ کیلومتر، فشار کار : حداکثر ٢٠ بار) تلمبه خانه شماره ٣ (ظرفیت: ٣٤٠ لیتر در ثانیه، ارتفاع پمپاژ : ٢٢٥ متر) مخزن تعادلی به ظرفیت ١٠٠٠ مترمکعب
پایان یافته
1389/02/01
1398/09/09
کار فرما

شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری

اهداف طرح
 • تامین آب شرب ١٠ شهر و  ١٤ روستا و بخشی از نیاز صنعت
زمانبندی طرح

مطالعات مرحله اول و دوم وسوم  (توجیهی،تفصیلی،نظارت عالیه و کارگاهی)

فعالیت های اجرایی
 • جمعیت شهرهای محدوده طرح :  ٤٢٣١٢٩ نفر
 •  جمعیت روستاهای محدوده طرح :  ٣٣١٣٥ نفر
 •  تخصیص آب به صنعت و گردشگری :  ٣٥٠ لیتر در ثانیه
 •  ظرفیت انتقال آب :  ١٧٥٠ لیتر در ثانیه
 •  آبگیر و تلمبه خانه های شماره ١ و 2 (ظرفیت :  ١٧٥٠ لیتر در ثانیه، مجموع ارتفاع پمپاژ :  ٤٣٠ متر)
 • تصفیه خانه آب به ظرفیت  ١٧٥٠ لیتر در ثانیه  به روش سانتیریفلاک  فیلتراسیون ثقلی
 • خطوط انتقال اصلی (قطر:  ١٣٠٠ تا  ٥٠٠ میلی متر، جنس فولادی St٣٧, St٤٤, St٥٢ 
 •  طول :  ١٢٥ کیلومتر، فشار کار : حداکثر ٢٥ بار
 •  خطوط انتقال فرعی ( قطر:  ١٠٠٠ تا ٢٠٠ میلی متر، جنس : فولادی- پلی اتیلن، طول :  ١٣٧ کیلومتر، فشار کار : حداکثر ٢٠ بار)
 •  تلمبه خانه شماره ٣ (ظرفیت:  ٣٤٠ لیتر در ثانیه، ارتفاع پمپاژ :  ٢٢٥ متر)
 •  مخزن تعادلی به ظرفیت  ١٠٠٠ مترمکعب
موقعیت جغرافیایی

چهارمحال و بختیاری/ شهرهای بن تا بروجن