چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸
طرح انتقال آب مازاد ارس ...
عنوان طرح: طرح انتقال آب مازاد ارس برای تامین نیازهای زیست محیطی پارک ملی دریاچه ارومیه مشخصات طرح: تأمین بخشی از نیاز زیست محیطی دریاچه ارومیه
آینده
1389/02/01
1398/03/01
کار فرما

شرکت‭ ‬آب‭ ‬منطقه‭ ‬ای‭ ‬آذربایجان‭ ‬غربی

اهداف طرح

تأمین‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬زیست‭ ‬محیطی‭ ‬دریاچه‭ ‬ارومیه

زمانبندی طرح

مطالعات‭ ‬مرحله‭ ‬اول

فعالیت های اجرایی

ظرفیت‭ ‬انتقال‭ ‬سامانه‭: ‬348‭ ‬میلیون‭ ‬مترمکعب‭ ‬در‭ ‬سال

مشخصات‭ ‬کلی‭ ‬پمپاژ‭: ‬7‭ ‬مرحله‭ ‬پمپاژ‭ ‬به‭ ‬ارتفاع‭ ‬کلی‭ ‬660‭ ‬مترمشخصات‭ ‬خطوط‭ ‬لوله‭ ‬انتقال‭ ‬آب‭: ‬لوله‭ ‬به‭ ‬قطر‭ ‬3200‭ ‬میلی‭ ‬متر،‭ ‬طول‭ ‬48‭ ‬کیلومتر‭ ‬مشخصات‭ ‬کانال‭ ‬انتقال‭ ‬آب‭: ‬عرض‭ ‬کف‭ ‬5‭ ‬متر،‭ ‬ارتفاع‭ ‬5/4‭ ‬متر،‭ ‬طول‭ ‬74‭ ‬کیلومتر‭ ‬تونل‭ ‬انتقال‭ ‬آب‭: ‬قطر‭ ‬5‭ ‬متر،‭ ‬طول‭ ‬17‭ ‬کیلومتر

موقعیت جغرافیایی

شمال‭ ‬غربی‭ ‬استان‭ ‬آذربایجان‭ ‬حدفاصل‭ ‬دریاچه‭ ‬سد‭ ‬ارس‭ ‬و‭ ‬دریاچه‭ ‬ارومیه‭ ‬